“Giờ Vàng Giá Sốc”Công ty TNHH Tin Học THÀNH NHÂN

* (Thứ 7 hàng tuần) - lúc 16g-17g tại showroom 428 NTMK, Q.3

Thứ 7 ngày 03/03/2012:


*Chi tiết tham khảo tại :
http://www.tnc.com.vn/index.php?ava=khuyenmai
hoặc
428-428 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 – (08) 38 18 11 88
174-176-178 Bùi Thị Xuân, Q.1 – (08) 39 250 259