Kể từ hôm nay ivant_kti (aishiteru) chính thức không còn làm Moderator của diễn đàn Vietboy[dot]net.

Lý do: thiên vị, ban nick thành viên khác vô cớ, đã sai phạm nhiều lần.

Thân ái.