096 681 6116 ( Lộc Phát Nhất - Lộc Nhất Nhất Lộc ): 5.000.000 ( Năm triệu đồng )
09 666 5 8118 ( Số tam hoa gánh Phát Nhất Nhất Phát ): 5.000.000 ( Năm triệu đồng )
09 668 3 8118 ( Lộc Lộc Phát gánh Phát Nhất Nhất Phát ): 5.000.000 ( Năm triệu đồng )
0966 609 906 ( Số đảo chỉ gồm có số 6 và số 9 ): 4.000 000 ( Bốn triệu đồng )
096 669 0 996 ( Số đảo + gánh gồm số 6 và số 9 ): 4.000.000 ( Bốn triệu đồng ).


Miễn phí đăng ký chính chủ cho khách hàng mua số thuê bao trên.
Ai có nhu cầu liên hệ:
Ms. Hương : Số ĐT: 0986 998 907
Mình ở Hà Nội nhé.