nh0kga2oo9 has reported a post.

Reason:
Too many people harassment my number
Post: 98 97 bình thạnh ai chat x zalo hông ?
Forum: Tìm bạn tình
Assigned Moderators: quyhu, Ly Hi, mposter

Posted by: nh0kga2oo9
Original Content:
Add “0 chín 0 sáu 6 bảy 4 7 năm 3”
Nói chuyện vui vẻ là được. Trung niên đôi khi khó nói chuyện ^^