TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

Trường Đại học Điện Lực tuy?n sinh <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh> hệ Đào tạo liên thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/lien-thong-dhai-hoc-nam-2012> từ Trung c?p <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---cdh/lienthongdhaihoccongnghiephanoinam2012>, Cao đ?ng <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-cdh---dhh/tuyensinhlienthongdhaihockinhdoanhvacongnghehanoinam2012> lên Đ?i h?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-cong-nghe-thong-tin/tuyensinhlienthongdhaihocnganhcongnghethongtinnam2012> năm 2012 như sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO:
- K? Toán <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan>
- Đi?n <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-he-thong-dhien>
- Công Ngh? Thông Tin <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-cong-nghe-thong-tin>
- Đi?n T? Vi?n Thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-dhien-tu-vien-thong>
- Công Ngh? T? Đ?ng Hóa <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-tu-dhong-hoa>
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp Trung c?p <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh>, Cao đ?ng Chính Quy <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/tuyensinhlienthongtrungcaplendhaihocbangtbthingay>, Ngh? <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongdhaihocnghanhketoantaiquanbadhinh>…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB và TB Khá)
- Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp chuyên ngành gần với ngành đăng ký dự thi
3. MÔN THI TUYỂN:
3.1 Hệ TC lên ĐH : thi Toán, Lý, môn Chuyên Ngành
3.2 Hệ CĐ lên ĐH : thi 2 môn Chuyên Ngành
4. HỒ SƠ TUYỂN SINH:
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh) theo mẫu của nhà trường
- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm (có công chứng)
- 4 ảnh 3x4
5. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
5.1 Thí sinh thi TC lên ĐH: Thời gian đào tạo 2,5 năm
5.2 Thí sinh thi CĐ lên ĐH: Thời gian đào tạo 1,5 năm
Tốt nghiệp được cấp bằng Đ?i h?c Chính Quy <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongbangnghelendhaihocchinhquy-hoctoinam2012>, bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Điện Lực cấp
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:
Trư?ng Tư Th?c Công Ngh? Hà N?i <http://tuthuchanoi.tk>
7. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học khóa đào t?o liên thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-he-thong-dhien/lienthongnganhhethongdhienlendhaihocdhienlucnam2012> nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời điểm khác nhau như sau:
Đợt 1:Nhận hồ sơ từ 11/2011; Dự Kiến ôn tập : 12/2011
Đợt 2:Nhận hồ sơ từ 01/2012; Dự Kiến ôn tập : 02/2012; Dự kiến thi tuyển: 03/2012
Đợt 3:Nhận hồ sơ từ 03/2012; Dự Kiến ôn tập : 04/2012
Đợt 4:Nhận hồ sơ từ 05/2012; Dự Kiến ôn tập : 06/2012; Dự kiến thi tuyển: 07/2012
Đợt 5:Nhận hồ sơ từ 07/2012; Dự Kiến ôn tập : 08/2012
Đợt 6:Nhận hồ sơ từ 09/2012; Dự Kiến ôn tập : 10/2012; Dự kiến thi tuyển: 11/2012
8. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ:

Phòng hợp tác liên kết tuyển sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nhà 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Quận Ba Đình)

Tel: 0462733611 - 0466801992
Mobile: 0942261666
Liên hệ: Thầy Sơn - Giáo viên chủ nhiệm (gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để đăng ký ôn tập và dự thi)
……………………………………………………………………………
Ghi chú:
- Thời gian học vào các bu?i t?i <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---dhh/lienthongbangnghelendhaihocchinhquy-hoctoinam2012> trong tuần hoặc Tối T6, Ngày T7, CN
- Tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên tham gia dự thi
- Tỷ lệ đỗ cao ~ 99% (Nếu học sinh đi ôn tập đầy đủ)
- Trư?ng Tư Th?c Công Ngh? Hà N?i <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi> là 1 trong những đơn vị được tuy?n sinh <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/thong-bao-tuyen-sinh/nghanh-ke-toan/lienthongtutrungcaplendhaihocnghanhketoan> và tổ chức đào tạo của Trư?ng Đ?i h?c Đi?n L?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/tuyen-sinh/he-lien-thong-tc---cdh/lienthongdhaihocdhienlucnam2012>
Ngoài ra, Thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của nhà trường tại trang web <http://lienthongdaihoc.tk> hoặc <http://tuthuchanoi.tk>
Tags: liên thông đ?i h?c <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>, liên thông ngh? <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>, thi liên thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>, h?c liên thông <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>, liên thông k? toán <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>
Các chương trình tuyển sinh liên thông khác:

- Liên thông t? Trung C?p lên Đ?i h?c năm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>
- Liên thông t? Cao Ð?ng lên Ð?i h?c nãm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>
- Liên thông B?ng Ngh? lên Ð?i h?c nãm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>
- Liên thông Trái Ngành lên Ð?i h?c nãm 2012 <https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi>