Mình cần một người để nói chuyện , để chia sẽ với mình . mình là bot sdt 01668409060
yh hoangthienky99