+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 30
 1. #1
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Nở ngực an toàn và hiệu quả!!


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]


  Liên hệ:
  Điện thoại: 08. 6670 2252
  Di động: 0938 41 38 39 Xuân Thành - 0916 41 38 39 Thu Hà
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:

  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

 2. #2
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:

  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại:
  08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]
  Vui lòng liên hệ:

  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  [--Auto Merged--]

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:

  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net


  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670 2252
  Di động: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 xuân thành
  Website: www.sieuthithucphamchucnang.com; www.khoedep24h.net

 3. #3
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  221
  Thanks
  4
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  Năng lực viết bài
  298

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!

  rãnh quá đi quảng cáo dùm người ta.
  [SIGPIC] Nice day!!!!!

 4. #4
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!  Collagen Purete
  Sữa rửa mặt

  Thành phần: Water, Glcyrhiza glabra root extra, Hydrolyzed Collagen...
  Công dụng: Sữa rửa mặt làm trắng da, tẩy đi các tế bào chết, tái tạo da, làm cho da săn chắc không bị chẩy xệ vì có tinh chất collagen, giúp làn da chống lại ánh nắng mặt trời và làm mờ vết nám.
  Cách dùng: Cho vào khăn tắm hay bông rửa mặt với 1 lượng vừa phải, sau đó xoa nhẹ lên mặt hoặc toàn thân. Sau đó rửa lại bằng nước sạch. Có thể dùng Purete thay cho sữa rửa mặt bình thường, sản phẩm đặc biệt đem lại hiệu quả tốt nếu được sử dụng trước khi trang điểm và tẩy trang.
  Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Giá bán : 495.000 VND/1 Tuýp 150g
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670.2252
  Di động: 091.641.3839 Thu Hà – 093 841 3839 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  RevitaLash

  Kích thích mọc lông mi, dưỡng mi

  Sản phẩm bán chạy nhất tại Hoa kỳ

  Bí quyết để có đôi lông mi Dài hơn, dày hơn và quyến rũ hơn sau 07 ngày sử dụng..

  - Ngày nay, tuy cuộc sống ngày càng bận rộn nhưng các chị em phụ nữ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc đến vẻ đẹp của mình bởi vẻ đẹp phần nào sẽ giúp họ tôn lên sự tự tin của mình. Trên khuôn mặt, nếu coi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì hàng mi chính là chiếc rèm cửa để dẫn đến cửa sổ tâm hồn đó.

  - Có được một hàng mi thật dài, dày, quyến rũ và thật tự nhiên là mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ.

  - Vậy làm sao để có được điều đó???

  - Nối mi chăng??? Nên hay không???

  - Có một thời gian chị em chúng ta đã “sốt” lên vì phong trào “nối mi” vì sẽ có thể có ngay được một hàng mi dài và dày nhưng rồi sau một thời gian lại phải buồn bã, lo lắng đi tìm đến bác sĩ tư vấn vì hàng mi của mình ngày càng trở nên thưa thớt và sơ xác hơn!!!

  - Từ xưa đến nay vẻ đẹp tự nhiên luôn được tôn vinh.Và vẻ đẹp tự nhiên chỉ có được bằng sự chăm sóc đúng cách và kiên trì chứ không thể bằng sự “cấp tốc”.
  Giới thiệu sản phẩm:

  - RevitaLash là huyết thanh kích thích mọc lông mi. Lông mi là phần tái tạo chậm nhất trên cơ thể con người, lông mi giống như bức rèm cho đôi cửa sổ tâm hồn của bạn, với những bạn bị rụng mi do uống nhiều thuốc kháng sinh, rụng mi do nối mi hoặc mi mọc quá ngắn. Với Revitalash, một sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, bạn không còn phải bận tâm về làn mi của mình.
  .


  - REVITALASH sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn sở hữu một hàng mi khỏe, đẹp và quyến rũ tự nhiên.

  - REVITALASH_Thuốc dưỡng và mọc lông mi cao cấp của Mỹ, là một tiến bộ vượt bậc trong việc tô điểm và chăm sóc hàng mi của bạn. Chỉ cần bôi 1 đường lên mí mắt mỗi ngày trước khi đi ngủ, và bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả trong vòng 2 tuần, REVITALASH sẽ giúp kéo dài, làm dày và đều đặn hơn hàng mi tự nhiên của bạn.

  - REVITALASH là một sản phẩm được nghiên cứu bởi bác sĩ y khoa Michael Brinkenhoff tại Mỹ, như món quà đặc biệt dành cho người vợ của mình để hồi phục lại hàng lông mi xinh đẹp, quyến rũ đã bị tàn phá sau khi điều trị bệnh bằng hóa chất của bà. Và đây cũng là món quà hoàn hảo dành cho bạn, dành cho một vẻ đẹp hoàn mỹ!!!

  Cách sử dụng:
  Dùng thoa lên chân lông mi, kích thích mọc nhanh lông mi hơn !

  1. Vệ sinh mí mắt sạch

  2. Dùng cọ thoa huyết thanh Revitalash lên chân lông mi, thoa mỏng chỉ 1 lần cho từng mí (mí trên, dưới) - Thoa vào mỗi buổi tối, 24h thoa 1 lần khi mắt sạch.

  3. Chú ý sau khi thoa thuốc tên lông mi dùng tay giữ cố định mí mắt trong vài giây, không nên chớp mắt ngay sẽ gây cay mắt.

  * Dùng Revitalash khoảng 3-5 lần các bạn sẽ có cảm giác ngứa ở mí mắt, khi đó là lông mi mới chuẩn bị mọc nhú lên khỏi da đó ! Và một làn mi đẹp bắt đầu xuất hiện.


  Hãng sản xuất: Athena Cosmetics Corp USA
  Dung lượng: 4.1ml/ 01 cây
  Giá bán: 1.700.000đ
  Ghi chú:
  Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng
  Mọi chi tiết về sản phẩm, xin tham khảo thêm tại trang web của công ty Athena - Công ty sản xuất và cung cấp sp Revitalash trên toàn cầu
  Website: www.revitalash.com
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

  Starlash Elavont dưỡng dài mi, mài, râu…
  Bí quyết để có đôi lông mi Dài hơn, dày hơn và quyến rũ hơn sau 21 ngày sử dụng..
  Giới thiệu:
  Trong nhiều năm bí quyết để có những lông mi tự nhiên dài, đẹp, chỉ có thể đối với những người có danh tiếng và những người mà có thể chu cấp những sản phẩm mỹ phẩm đắt đỏ. Hỗn hợp hoàn hảo của những hạt Protein, vitamin và những thành phần đặc biệt có thể bảo vệ mi mắt cho những ngôi sao phim ảnh. Elavont đã hé mở những bí mật này đó là một công thức. Bây giờ, với một giá hợp lý bạn cũng có thể có được lông mi dài và dày đẹp với hai sản phẩm mới của Starlash.
  Lông mày và mi mắt chúng ta có cấu tạo từ như những tế bào làm hài hòa mái tóc và khuôn mặt của ta. Chúng ta cần phải chăm sóc chúng trong điều kiện tốt nhất với những phương pháp khác nhau để làm tăng độ dày dặn. Luôn đảm bảo sức khỏe và tạo đẹp cho mi mắt, chúng ta có thể chăm sóc lông mày và mi mắt trong những điều kiện tốt nhất. Với công thức đặc biệt của chúng tôi là fortified kết hợp với keratin và protein. Bao gồm hơn 20 hợp chất proteins và vitamins chăm sóc lông mày và mí mắt có thể làm cho khuôn mặt bạn sáng hơn..
  Starlash Eyelash EnhancerDài hơn, dày hơn và quyến rũ hơn sau 21 ngày sử dụng..
  Bạn cảm thấy thế nào khi gội đầu. Nó có giúp bạn cảm thấy mượt mà, bóng mượt và cảm thấy mái tóc của mình khỏe hơn. Hãy tưởng tượng nếu bạn cũng có thể làm thế đối với đôi mắt của mình. Starlash Eyelash Enhancer có thể nuôi dưỡng và chăm sóc mi mắt của bạn cung cấp những yếu tố cần thiết cho mi mắt dày đẹp và đôi mắt sáng ngời. Starlash giúp làm chắc khỏe mi mắt của bạn làm cho chúng trở nên dài mượt. Một điều có thể nhận rõ là bạn không cần phải trang điểm mắt. Starlash giúp mi mắt của bạn dài và đẹp hơn.

  Cách dùng
  Dùng chổi chải mi nhẹ nhàng nhúng vào Starlash Eyelash Enhance, sau đó chải lên lông mi từ trong ra ngoài thật đều để đảm bảo chắc chắn rằng toàn bộ mi mắt được dưỡng chất bao phủ. Eyelash Enhance sẽ phủ kín và che chở mi mắt của bạn bằng các hợp chất protein và dinh dưỡng, ngăn ngừa tình trạng gẫy rụng. Sau vài tuần sử dụng, bạn sẽ cảm thấy mi mắt mình dài hơn, đậm hơn và khỏe hơn rất nhiều, tạo cảm giác cho đôi mắt của bạn sáng ngời.(Nên sử dụng vào buổi sáng và buổi tối)
  Chỉ cần 21 ngày sử dụng bạn sẽ thấy được lông mi của mình trở nên đậm hơn, mượt mà hơn và khỏe hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ có Starlash. Hãy dùng nó để bạn luôn tỏa sáng!
  Dung tích:7.5ml
  Giá bán: 1.300.000đ  Starlash Nourishing Eyebrow Serum
  Bí quyết để có đôi lông mày dài, đậm hơn, dày hơn và quyến rũ hơn sau 21 ngày sử dụng
  Giới thiệu:
  Starlash là hội liên hiệp đoàn thể Elavont là công ty thương mại duy nhất đưa đến cho bạn sản phẩm mới nhất cho sắc đẹp và sức khỏe. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế bởi Hội liên hiệp Elavont dựa trên những nghiên cứu khoa học và thực tiễn. Vì chúng tôi biết chắc chắn rằng mi mắt của bạn cần được che chở và bảo vệ. Elavont đã nghiên cứu và phát triển công thức với 21multivitamin và nutrients rất cần thiết cho sự nuôi dưỡng và phục hồi
  Starlash Nourishing Eyebrow Serum
  Model Brows in Three Short Weeks
  Lông mày của bạn thường bị coi nhẹ khi trang điểm. Nhưng đôi lông mày đẹp và khỏe có thể làm cho khuyên mặt của bạn trở nên đẹp hơn rất nhiều. Lông mi đẹp có thể làm bạn trông trẻ hơn với khuôn mặt sáng ngời. Starlash Eyebrow nuôi dưỡng với công thức giàu nutrient với keratin và nhiều protein và vitamins khác sẽ chăm sóc lông mày của bạn giúp chúng trở nên dày hơn, khỏe hơn và gọn gàng. Bạn có thể thấy hài lòng với lông my bóng mượt sau những lần sử dụng và nhìn thây kết quả tuyệt vời sau 21 ngày
  Hướng dẩn sử dụng:
  Khi sử dụng Starlash Nourishing Eyebrow, bắt đầu bằng việc làm sạch lông mày và tay. Sử dụng đầu ngón tay bôi trực tiếp vào lông mày của bạn. .
  Hợp chất sữa sẽ bao phủ lấy từng sợi tóc, bảo vệ chúng không bị gãy xước, giúp chúng dày đậm và đẹp hơn. Bạn không cần phải rửa lại.
  Dùng Starlash Eyebrow Enhancer hàng ngày. Chúng ta có thể dùng nó trước khi đi ngủ vì hợp chất sữa nuôi dưỡng sẽ tác dụng trong suốt lúc bạn ngủ.
  Chỉ cần 21 ngày sử dụng bạn sẽ thấy được lông mày và lông mi của mình trở nên đậm hơn, mượt mà hơn và khỏe hơn rất nhiều.
  Tất cả là nhờ có Starlash. Hãy dùng nó để bạn luôn tỏa sáng!
  Dung tích:7.5ml
  Giá bán: 1.300.000đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com  Elemong Green Tea Foam Cleasing
  Sữa rửa mặt trà xanh Elemong

  Thành phần: Green tea, beeswax, and pro-vitamin,…
  Giới thiệu & công dụng:
  Sữa rửa mặt Elemong là dòng sản phẩm đặc biệt dành cho mọi loại da, được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, làm sạch da mặt nhẹ nhàng tẩy sạch và lấy đi các chất nhờn trên da mặt, mà không làm da bị khô ráp, giúp da mịn màng.
  Sản phẩm được sản xuất từ lá trà tươi, sáp ong và provitamin B5 giúp làm sạch, đồng thời cung cấp các thành phần dinh dưỡng cho da, giúp da sạch và mềm mại hơn.
  Cách sử dụng:
  Sử dụng 1 lượng vừa đủ thoa đều trên vùng da mặt, massage từ 3 – 4 phút. Sau đó rửa kỹ bằng nước sạch, dùng khăn giấy hoặc khăn mềm chậm nhẹ lên da mặt cho đến khi toàn bộ vùng da mặt khô thoáng.
  Sử dụng ít nhất 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối.
  Quy cách: 180ml
  Giá bán: 280.000 VNĐ /180ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com
  Elemong Make-up Base

  Kem Lót Trang Điểm Elemong
  Giới thiệu & công dụng:
  Make up – Base
  Là kem lót trang điểm được chiết xuất từ Tinh chất trà xanh,….giúp bảo vệ làn da, đặc biệt sản phẩm không kích ứng với môi trường, sử dụng được đối với mẫn cảm.


  Trong Make up – Base có thành phần giữ ẩm tự nhiên. Đặc biệt sự kết hợp của các thành phần thảo dược với nhau giúp bảo vệ da khỏi các chất ô nhiễm môi trường và các tia UVA, UVB có hại da.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Dùng kem lót trang điểm Sempre Make Up Base đều gương mặt. Dùng mút trang điểm hoặc ngón tay tán đều kem trên da mặt.
  Chú ý: Các chỗ khuất như mí mắt dưới, khóe mũi...Tán kem thật mỏng và đều, tránh lồi lõm chỗ dày chỗ mỏng .  Quy cách: 150ml
  Giá bán: 350.000 VNĐ/150ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com

  Elemong Vitamin UV White Foundation

  Kem nền trang điểm Elemong

  Giới thiệu sản phẩm:
  Vitamin UV White Foundation
  Là phấn nền trang điểm một cách tự nhiên dạng nước không trôi được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và Tinh chất Trà Xanh cùng với một số thành phần giữ ẩm cho da có trong Vitamin UV White Foundation sẽ mang lại cho bạn làn da đẹp, mịn màng và tươi sáng.
  Công dụng : Có tác dụng che các vết thâm, nám tàn nhang và các khuyết điểm trên mặt. Tạo thành một lớp nền lý tưởng giúp da sáng trắng tự nhiên. Đặc biệt phù hợp cho tất cả các loại da.  Hướng dẫn sử dụng:
  Sau khi đánh kem lót. Lấy một lượng kem nền vừa đủ lên lưng bàn tay rồi chấm đều lên: trán, gò má, sống mũi và cằm. Sau đó dùng bọt biển đánh theo chiều cấu tạo da.
  Với chỉ số chống nắng SPF cùng với các thành phần từ được chiết xuất theo công nghệ Hi- tech, bộ nền trang điểm Vitamin UV White Foundation mang lại một lớp màng bảo vệ trong suốt mịn màng trên bề mặt da hoàn toàn mới giúp bạn thật sự tự tin và toả sáng.

  Cách Dùng:
  Xịt một lượng khoảng 0.5ml, dùng bông mút nền trang điểm tán đều lên bề mặt da và sau đó phủ phấn.
  Quy cách: 150ml
  Giá bán: 350.000 VNĐ/150ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com


  Rửa mặt thật sạch, lau khô, dùng nước hoa hồng (toner) thoa lên toàn bộ khuôn mặt. Sữa dưỡng da (Skin lotion), chấm kem lót lên 5 điểm và thoa đều cho kem thấm hết vào da, Lấy một lượng kem nền vừa đủ lên lưng bàn tay rồi chấm 05 điểm. Sau đó dùng bọt biển đánh theo chiều cấu tạo da.


  Elemong Make-up Base

  Kem Lót Trang Điểm Elemong

  Giới thiệu & công dụng:
  Make up – Base
  Là kem lót trang điểm được chiết xuất từ Tinh chất trà xanh,….giúp bảo vệ làn da, đặc biệt sản phẩm không kích ứng với môi trường, sử dụng được đối với mẫn cảm.


  Trong Make up – Base có thành phần giữ ẩm tự nhiên. Đặc biệt sự kết hợp của các thành phần thảo dược với nhau giúp bảo vệ da khỏi các chất ô nhiễm môi trường và các tia UVA, UVB có hại da.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Dùng kem lót trang điểm Sempre Make Up Base đều gương mặt. Dùng mút trang điểm hoặc ngón tay tán đều kem trên da mặt.
  Chú ý: Các chỗ khuất như mí mắt dưới, khóe mũi...Tán kem thật mỏng và đều, tránh lồi lõm chỗ dày chỗ mỏng .


  Quy cách: 150ml
  Giá bán: 350.000 VNĐ/150ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com  Elemong Vitamin UV White Foundation

  Kem nền trang điểm Elemong

  Giới thiệu sản phẩm:
  Vitamin UV White FoundationLà phấn nền trang điểm một cách tự nhiên dạng nước không trôi được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và Tinh chất Trà Xanh cùng với một số thành phần giữ ẩm cho da có trong Vitamin UV White Foundation sẽ mang lại cho bạn làn da đẹp, mịn màng và tươi sáng.
  Công dụng : Có tác dụng che các vết thâm, nám tàn nhang và các khuyết điểm trên mặt. Tạo thành một lớp nền lý tưởng giúp da sáng trắng tự nhiên. Đặc biệt phù hợp cho tất cả các loại da.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Sau khi đánh kem lót. Lấy một lượng kem nền vừa đủ lên lưng bàn tay rồi chấm đều lên: trán, gò má, sống mũi và cằm. Sau đó dùng bọt biển đánh theo chiều cấu tạo da.
  Với chỉ số chống nắng SPF cùng với các thành phần từ được chiết xuất theo công nghệ Hi- tech, bộ nền trang điểm Vitamin UV White Foundation mang lại một lớp màng bảo vệ trong suốt mịn màng trên bề mặt da hoàn toàn mới giúp bạn thật sự tự tin và toả sáng.


  Cách Dùng:
  Xịt một lượng khoảng 0.5ml, dùng bông mút nền trang điểm tán đều lên bề mặt da và sau đó phủ phấn.
  Quy cách: 150ml
  Giá bán: 350.000 VNĐ/150ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com  Rửa mặt thật sạch, lau khô, dùng nước hoa hồng (toner) thoa lên toàn bộ khuôn mặt. Sữa dưỡng da (Skin lotion), chấm kem lót lên 5 điểm và thoa đều cho kem thấm hết vào da, Lấy một lượng kem nền vừa đủ lên lưng bàn tay rồi chấm 05 điểm. Sau đó dùng bọt biển đánh theo chiều cấu tạo da.


  Platinum Sun Block Cream
  Đỉnh cao của công nghệ bảo vệ da

  Thành phần: Zinc oxide, Ester P- Hydroxy benzoate, Chrophenesin, Tocopheryl Acetate…
  Công dụng:
  Là kem dưỡng da chống nắng coogn nghệ cao chưa xuất hiện ở nhiều nước phương đông, với SPF50 (cao nhất được Bộ Y Tế cho phép với mỹ phẩm sử dụng trên mặt) và chỉ số bảo vệ PA+++ giúp da tránh được tia tử ngoại UV-A, UV-B bảo vệ hoàn hảo làn da trên gương mặt và cơ thể bán tránh khỏi quá trình sản sinh hắc tố (Melanin) gây hiện tượng lão hoá như: nám da, nhăn chùn, mụn trứng cá…kem chống nắng Platinum có 2 thành phần ưu việt là Collagen và vàng trắng sẽ tạo hiệu ứng thẩm thấu cực nhanh vào tận sâu dưới lớp biểu bì và hạ bì của da, làm cải thiện cấu trúc sợi Collagen và Elastin giúp làn da sang mịn và săn chắc. sản phẩm này không gây dính rít hay nhờn, không trôi chảy.


  Hướng dẫn sử dụng: cho kem vào long bàn tay sau đó thoa đều trên da ở những nơi dể bắt nắng như mặt, cổ tay, vùng dưới cánh tay, lưng, chân…
  Quy cách: 1 Tuýp 35mg
  Giá bán: 550.000 đ
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670.2252
  Di động: 091.641.3839 Thu Hà – 093 841 3839 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

  Cleansing cream

  Kem ty trang chuyên dng
  Thành phần: Cheonggidan phc tp, kết hợp cùng một số dưỡng chất chiết xut t tho dược thiên nhiên.
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Cleansing cream
  Giúp loi b mt cách hiu qu các cht gây hi bám trên da, lp phn trang đim mà không gây kích ng da. Cung cp đy đ dưỡng cht cho da, mang li cho bn cm giác sng khoái vi mt làn da sch s đy sc sng


  Hướng dn s dng : Massage nh nhàng theo cu to da bng mt lượng kem va đ. Dùng khăn giy lau sch lp trang đim hay cht bn bám trên da
  Quy cách:300g
  Giá bán:550.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com 5. #5
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!

  Make up - Base

  Kem lót trang điểm không trôi
  Thành phần: Thành phn tho dược như mướp, bch ch, cam thảo, hạt ý dỹ ,Glycyrrhiza, UVA,UVB ,…
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Make up – Base
  Là kem lót trang điểm không trôi được chiết xuất từ Tinh chất cam thảo, hạt ý dỹ….giúp bảo vệ làn da, đặc biệt sản phẩm không kích ứng với môi trường, sử dụng được đối với mẫn cảm.
  Trong Make up – Base có thành phần giữ ẩm tự nhiên cho làm da trắng sáng duy trì sự mịn màng cho da và tăng độ đàn hồi cũng như mang lại sức sống mới cho da. Đồng thời nó có tác dụng làm Căng da và se khít lổ chân lông
  Đặc biệt s kết hp ca các thành phn tho dược như mướp, bch ch, Glycyrrhiza, coix bo v da khi các cht ô nhim môi trường và các tia có hi da.  Ngoài ra, nó duy trì đm da và tươi mát, không để lại khô và mt mi cho da sau vic s dng make-up.
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi trang điểm cơ bản, thoa đều một lượng vừa đủ lên khắp mặt. Sau đó sử dụng lớp phấn nền Liquid Foundation sẽ cho bạn làn da bất ngờ trong trang điểm.
  Quy cách:40ml
  Giá bán: 650.000 đ
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com
  Liquid Foundation
  Phấn nền trang điểm dạng nước không trôi
  Thành phần: Hydra, natira, Liquid Foundation và các thành phần thảo dược từ thiên nhiên
  Giới thiệu và sản phẩm:
  Liquid FoundationLà phấn nền trang điểm một cách tự nhiên dạng nước không trôi được chiết xuất từ Tinh cht hoàn toàn t thiên nhiên và các thành phn gim cho da có trong Liquid Foundation s mang li cho bn làn da đp, mn màng và tươi sáng.
  Quan trng nht, nó là tt được nhược đim hay gp rc ri khi trang điểm mà các loại phấn nền khác thường gặp. Các nn tng t nhiên chu đng ngay c m hôi và nước.. công thc ca nó lâu dài duy trì bổ sung da và hydrat bng cách cung cp cht chiết xut t thc vt natiral và đm.


  Công dụng: Thoa nh nhàng 01 lp mng lên da to v đp t nhiên cho da đng thi cho bn cm giác mm mi, d chu
  Hướng dn s dng :
  Sau khi s dng Make up –Base, thoa nh nhàng mt lượng va đ lên khp mt
  Quy cách:40ml
  Giá bán: 650.000 đ
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com


  Riace BB- Cream
  Bước đột phá trong trang điểm chuyên nghiệp
  Đặc tính & Công dụng: Vừa là kem dưỡng da kết hợp kem lót nền với 5 đặc tính trong 1, sản phẩm tạo cho bạn hiệu bất ngờ trong phong cách trang điểm tự nhiên mà không cần phải kết hợp nhiều loại mỹ phẩm.

  kem chăm sóc da với tính năng đặc biệt:
  - Làm da trắng sáng mịn màng và tăng độ đàn hồi cũng như mang lại sức sống mới cho da.
  - Bảo vệ làn da hài hòa hơn với từng loại da của mỗi người.
  - Bảo vệ làn da chống nắng bằng phương pháp tạo lớp màng ngăn chặn tác hại tia tử ngoại và giúp da tương thích để thay đổi phù hợp với môi trường bên ngoài.
  - Căng da và se khít lổ chân lông.
  - Làm kem dưỡng lót nền tạo cảm giác trang điểm tự nhiên như không trang điểm.
  Cách dùng: Sản phẩm phù hợp với các loại da, kết hợp với phấn phủ hoặc không phấn phủ đều được. Thoa kem lên da, dùng miếng lót tán đều. Ngày dùng 1 - 2 lần sáng và chiều.
  Bảo Quản: Để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.
  Hạn sử dụng: In trên hộp
  Giá bán: 600.000 đ
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com  Elemong white B.B cream

  Kem trang điểm đa Năng Elemong

  Thành phần: Rosevita, Piucan, Orgacerex, Arbutin, Adenosin, Green Tea Extract, Collagen, Allantoin, white,…
  Đặc tính & Công dụng:
  Vừa là kem dưỡng da kết hợp kem lót, nền ,… sản phẩm tạo cho bạn hiệu bất ngờ trong phong cách trang điểm tự nhiên mà không cần phải kết hợp nhiều loại mỹ phẩm.
  Kem chăm sóc da với tính năng đặc biệt:
  - Làm da trắng sáng, da mịn màng, chống nhăn và tăng độ đàn hồicho da, cân bằng độ ẩm cũng như mang lại sức sống mới cho da.

  - Bảo vệ làn da hài hòa hơn với từng loại da của mỗi người.
  - Bảo vệ làn da chống nắng SPF 25 PA++ bằng phương pháp tạo lớp màng ngăn chặn tác hại tia tử ngoại UVA, UVB và giúp da tương thích để thay đổi phù hợp với môi trường bên ngoài.
  - Căng da và se khít lổ chân lông.
  - Làm kem dưỡng lót nền tạo cảm giác trang điểm tự nhiên như không trang điểm

  Cách dùng:Sản phẩm phù hợp với các loại da, kết hợp với phấn phủ hoặc không phấn phủ đều được. Thoa kem lên da, dùng miếng lót tán đều.
  Quy cách: 60g
  Giá bán: 480.000 VNĐ/60g
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com

  [--Auto Merged--]  Hand Anti Aging
  plus Vitamin C
  Đôi găng tay chống lão hóa

  Tái tạo làn da cho bạn một cách kỳ diệu
  Làm thế nào để giữ được đôi tay của bạn…trẻ trung…không còn nếp nhăn…gân xanh…đốm đồi mồi và tràn đầy sức sống?
  Trong nhịp sống hiện đại và phát triển không ngừng, nhu cầu làm đẹp không chỉ dừng lại ở gương mặt, da, mái tóc hay vóc dáng! Mà hiện nay, bàn tay cũng trở thành mối quan tâm cần được nâng niu và chăm sóc.
  Hầu hết chị em phụ nữ thường gặp vấn đề về lão hóa tay như da bị khô, nhăn, nổi gân…nhưng hiện tại vẫn chưa có một sản phẩm hay công nghệ nào đem lại kết quả tốt trong quá trình chăm sóc và điều trị để lấy lại vẻ đẹp hoàn mỹ cho đôi tay.
  Lần đầu tiên trên thế giới, công ty Liquid Ice Cosmesdicals AG – Thụy Sĩ cho ra đời một sản phẩm vô cùng độc đáo: Găng Tay Chống Lão Hóa Vitamin C Lạnh “Hand Anti Aging” với các thành phần tự nhiên và đặc biệt nguồn nước được lấy từ chính ngọn núi Thụy Sĩ, găng tay sẽ giúp làm tăng 100% độ dưỡng ẩm cho da, giảm 70% lượng chất nhờn và cân bằng độ pH ở mức 4.8.
  Đôi găng tay chống lão hóa “Hand Anti Aging” là một bước đột phá lớn trong ngành thẩm mỹ được sản xuất theo công nghệ làm lạnh độc nhất trên thế giới. Chỉ cần đeo găng tay 15 phút mỗi ngày, bàn tay bạn sẽ được chăm sóc toàn diện, không chỉ làm đẹp da tay mà Vitamin C lạnh sẽ thẩm thấu đến từng kẽ móng, làm dịu từng khớp nối, các vết nhăn hoàn toàn biến mất, các đốm đồi mồi hay tàn nhang, gân xanh tay cũng hoàn tòn biến mất.
  Cho dù bạn là ai: một nghệ sĩ với đôi bàn tay tài hoa, một họa sĩ, một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, một nhân viên văn phòng hay một bà nội trợ thì tất cả đều cần chăm sóc cho đôi tay của mình. Đôi găng tay kỳ diệu “ Hand Anti Aging” rất được các nghệ sĩ, bác sĩ và các chuyên gia trong ngành thẩm mỹ tin dùng.
  Hướng dẫn sử dụng:
  - Dùng găng tay có sẳn đã ngâm với Dung dịch mang vào và giữ khoảng 15-30 phút.
  - Để phục hồi sau khi trị liệu: Dùng hàng ngày cho đến khi hồi phục.
  - Để trẻ hoá, đặt trị gân xanh tay, dưỡng da tay: Dùng 2 -3 lần / tuần.
  Quy cách:
  - Dung dịch Vitamin C lạnh 360ml đựng trong 1 Chai nhôm.
  - 2 Găng tay chống lão hoá với kích cỡ cho tất cả mọi người.
  Giá bán: 2.500.000đ
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

  Placentrum Hand Cream
  Kem dưỡng và xoá vết nhăn, đồi mồi trên da

  Thành phần: Mineral oil, Glyceryl stearate, Cetyl ethyhexanoate, Beeswax, Macadamia seed oil. Honey, Sorbitan oilvate, Jasminum, zea mays….
  Công dụng: Kem xoá nhăn đặc biệt có khả năng chống lão hoá cao, ngăn ngừa và xoá vết nhăn trên cơ thể như cánh tay, bàn tay, bàn chân, cổ và ngực…
  Tác dụng giúp làm săn, mềm mại, làm trắng sáng tươi trẻ làn da v ới thành phần thảo dược chiết xuất từ cam thảo, mầm hạt bắp, tinh chất trái bơ, sáp và m ật ong, tinh chất dầu ô liu giúp loại bỏ sự xuất hiện của các vết khô, nhăn nheo, nứt nẻ gân guốc và sạm nám. Đồng thời làm trắng mịn màng những vùng da tối, giúp đôi bàn tay, bàn chân, cổ ngực được mềm mại, thon thả, trắng sáng hơn.
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi tắm, thoa 1 lượng vừa đủ lên vùng da bị chảy sệ hoặc sạm đen, massage từ 5 – 10 phút cho sản phẩm thấm sâu vào da.
  Quy cách: 1 Tuýp 60g
  Giá bán:
  600.000đ
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


  Nordic Care

  Kem trị nứt gót chân, Làm nềm chân

  Mang lại cho bạn một đôi chân thật mềm mại
  Công dụng:
  Là một loại kem trị nứt gót chân hiệu quả một cách tuyệt vời. Mang lại cho bạn một đôi chân thật mềm mại đến không ngờ, bạn không còn lo lắng, e ngại với đôi bàn chân nứt nẻ, khô ráp.
  Sản xuất : Mỹ
  Trọng lượng : 60 ml


  Giá bán : 350.000 VND/1 Tuýp 60m
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  Placentrum
  Sản phẩm massage Body ưu việt
  Giới thiệu sản phẩm:
  Là sản phẩm massage dưỡng da toàn thân chuyên nghiệp được sử dụng trong mỹ viện & spa, chuyên dùng để ngăn ngừa vết rạn da, vết nức ở đùi, bụng, gót chân. Làm mở vết sẹo và giúp tiêu hao lượng mỡ thừa trên cơ thể, tạo dáng cân đối, săn chắc, đồng thời giúp cho làn da khô, sần sùi, vẩy nến trở nên mịn màng...  Hướng dẫn sử dụng: Lau da bằng nước ấm, sau đó thoa 1 lượng vừa đủ lên vùng da bị sần sùi, thô ráp hoặc có những vết nức, sẹo, massage 5-10 phút cho sản phẩm thấm sâu vào da.
  Quy cách:
  1 Tuýp 100mg
  Giá bán: 495.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

 6. #6
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!  Stherb Sunscreen
  Kem chống nắng cực mạnh


  Giới thiệu sản phẩm
  Kem chống nắng SPF 60 cung cấp SFP ngăn ngừa tác hại cua ánh nắng mặt trời và các tác động ô nhiễm của môi trường đối vói làn da, giúp ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da lão hóa sớm. Thích hợp với những người thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời hay những người có làn da nhạy cảm nhưng không có điều kiện bảo vệ. Chất Kem nhẹ nhàng thẩm thấu tức thì vào các lớp biểu bì, nuôi dưỡng làn da tận sâu bên trong, bảo vệ da tuyệt đối dưới tác hại của tia cực tím bằng phương pháp vô hiệu hóa triệt để các sắc tố sản sinh khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
  Ngoài ra, dạng Kem thấm nhanh, không nhờn dính và bóng cho da vẻ tự nhiên và có thể sử dụng như Kem lót khi trang điểm


  Thành phần: Pueraria Mirifica và các chiết xuất thảo dược nhiệt đới, Chiết xuất Chamomile, Vitamin E và Micro Titanium Dioxides
  Cách sử dụng: Lấy 1 lượng Kem vừu đủ thoa nhẹ nhàng lên vùng da mặt và cổ cần trị liệu, xoa đến khi Kem thấm vào da. Kem sẽ thấm nhanh chóng mà không gây bóng nhờn.
  Quy cách: Tuýp Kem 15 ml

  NSX : Stherb Cosmetics International Co.,Ltd
  Giá bán : 520.000 VND/1 Tuýp 15ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com


  Platinum Sun Block Cream
  Đỉnh cao của công nghệ bảo vệ da

  Thành phần: Zinc oxide, Ester P- Hydroxy benzoate, Chrophenesin, Tocopheryl Acetate…
  Công dụng:
  Là kem dưỡng da chống nắng coogn nghệ cao chưa xuất hiện ở nhiều nước phương đông, với SPF50 (cao nhất được Bộ Y Tế cho phép với mỹ phẩm sử dụng trên mặt) và chỉ số bảo vệ PA+++ giúp da tránh được tia tử ngoại UV-A, UV-B bảo vệ hoàn hảo làn da trên gương mặt và cơ thể bán tránh khỏi quá trình sản sinh hắc tố (Melanin) gây hiện tượng lão hoá như: nám da, nhăn chùn, mụn trứng cá…kem chống nắng Platinum có 2 thành phần ưu việt là Collagen và vàng trắng sẽ tạo hiệu ứng thẩm thấu cực nhanh vào tận sâu dưới lớp biểu bì và hạ bì của da, làm cải thiện cấu trúc sợi Collagen và Elastin giúp làn da sang mịn và săn chắc. sản phẩm này không gây dính rít hay nhờn, không trôi chảy.


  Hướng dẫn sử dụng: cho kem vào long bàn tay sau đó thoa đều trên da ở những nơi dể bắt nắng như mặt, cổ tay, vùng dưới cánh tay, lưng, chân…
  Quy cách:
  1 Tuýp 35mg
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Giá bán: 550.000 đ
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại: 08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com


  Dual Peeling gel
  Gel loại bỏ tế bào sừng già

  Thành phần: Dual perfect peeling Chiết xuất từ những thành phần tự nhiên như Whitch hazel, Cellulo nejualil, tho dược thiên nhiên, cám go, rau sam, lá bch qu, trà xanh, dưa chut, tảo,….
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Haemiin Dual perfect peeling gel là một sản phẩm tẩy tế bào chết đặc biệt trong đó có thành phn Cellulo Nejualil tự nhiên và đặc biệt có tác dng tt đi vi việc loại tế bào da hay lp da sng, giúp loi b cht cn bã và lp sng bám lâu trên da. Chiết xut tho dược thiên nhiên giúp gim mang li đ sáng bóng cho da, cho bn cm giác thư giãn, sng khoái.
  Dual Peeling
  Gel đc tr chuyên dùng đ loi b lp sng bám lâu trên da, tăng cường chc năng tái to da và khôi phục lại làm da mới
  - Tinh ch
  t dược tho chiết xut t cám go, rau sam, lá bch qu, trà xanh, dưa chut…. không nhng giúp loi b lp sng bám trên da còn mang li cho bn làn da sáng đp, mn màng.
  Hướng dn s dng :
  - Sau khi r
  a mt và thm khô da mt, thoa nh nhàng mt lượng kem va đ lên khp mt, tránh vùng mt và ming.

  - Massage nh nhàng tp trung ch yếu vào vùng da đóng sng.
  - Massage nh
  nhàng t trong ra ngoài theo hình tròn, ri ra sch bng nước m
  - Ngay c
  vi làn da thường, khe mnh nếu massage mnh s gây kích ng da, làm da b sn đ, do vy hãy massage tht nh nhàng.
  Lưu Ý:
  Vi làn da yếu, mn cm hãy massage nh nhàng hơn na, chú ý không gây kích ng da làm da b sn đ.
  Cách dùng:
  • Đối với da khô: Dùng 01 Lần/01 tuần.
  • Đối với da thường: Dùng 01-02 Lần/01 tuần.
  • Đối với da hỗn hợp: Dùng 02Lần/01 tuần.
  • Đối với da nhờn hay nhạy cảm: Dùng 02-03 Lần/01 tuần.
  Quy cách: 120ml.
  Giá bán: 550.000 đ

  Massage cream
  Kem massage loại bỏ tế bào sừng già và cung cấp độ ẩm
  Thành phần: Cheonggidan phc tp, Chi M hôi officinalis, Aloe,..,
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Massage nhẹ nhàng, liên tục bằng lòng bàn tay giúp tăng cường chc năng trao đi cht ca da và săn chc. Thúc đy máu lưu thông và hot đng liên tc ca da và tăng cường đ đàn hi cho da.
  Massage Cream Nhanh chóng phc hi da lão hóa, da mt mi và làm cho da mượt mà rõ rệt tr trung hơn. Với tiinh chất làm trắng chiết xuất từ thảo dược cùng với tác dụng của massage giúp dưỡng chất thấm sâu xuống các lớp da mang lại sức sống, sự bóng mượt cho làn da thô ráp , sần sùi.
  Massage
  CreamCream còn mang lại sự sảng khoái, sạch sẽ cho làn da phải hứng chịu những tác động của môi trường, giúp làn da trở nên bóng mượt.
  Hướng dẫn sử dụng : Thoa đều một lớp kem lên mặt, massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay trong vòng 3-5 phút từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên.
  Sau khi massage Lau sạch bằng khăn giấy hoặc rửa sạch bằng nước ấm
  Cách dùng: Dùng 02 lần /01 tuần
  Quy cách:300g
  Giá bán: 550.000 đ
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com
  Cleansing cream

  Kem ty trang chuyên dng
  Thành phần: Cheonggidan phc tp, kết hợp cùng một số dưỡng chất chiết xut t tho dược thiên nhiên.
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Cleansing cream
  Giúp loi b mt cách hiu qu các cht gây hi bám trên da, lp phn trang đim mà không gây kích ng da. Cung cp đy đ dưỡng cht cho da, mang li cho bn cm giác sng khoái vi mt làn da sch s đy sc sng


  Hướng dn s dng : Massage nh nhàng theo cu to da bng mt lượng kem va đ. Dùng khăn giy lau sch lp trang đim hay cht bn bám trên da
  Quy cách:300g
  Giá bán:550.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


  Elemong Green tea Massage Cream

  Kem massage trà xanh Elemong

  Giới thiệu & công dụng:
  Với công nghệ đột phá kem mesanga tổng hợp trà xanh & một số thành phần dưỡng ẩm hiệu quả, kem có tác dụng cung cấp độ ẩm cho da, tránh khô da, cân bằng độ PH của da.
  Thúc đẩy sự tuần hoàn máu, làm da săn chắc và lấy đi các chất cặn bã, chất nhờn, bụi bẩn và tế bào chết tích tụ lâu ngày trên da trả lại cho làn da sạch và mịn màng.
  Thành phần:Thành phần chiết xuất từ thiên nhiên (Tinh chất gạo, đậu nành, trà xanh, các vitamin khác)
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi tẩy trang lấy một lượng vừa đủ ra tay massage nhẹ từ 3-5 phút sau đó dùng bông tẩy trang hay vải mềm lau sạch hoặc rữa mặt lại bằng nước sạch
  Cách dùng:Dùng 02-03 lần /01 tuần
  Quy cách: 300g
  Giá bán: 290.000 VNĐ/300g
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com


  Elemong Green Tea Peeling Bagital

  Kem tấy tế bào chết Elemong

  Thành phần:Cheonggidan phức tạp, green Tea, Aloe,…
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Massage nhẹ nhàng, liên tục bằng lòng bàn tay giúp tăng cường chức năng trao đổi chất của da và săn chắc. Thúc đẩy máu lưu thông và hoạt động
  liên tục của da và tăng cường độ đàn hồi cho da.
  Peeling BagitalNhanh chóng phục hồi da lão hóa, da mệt mỏi và làm cho da mượt mà rõ rệt trẻ trung hơn. Với tiinh chất làm trắng chiết xuất từ thảo dược cùng với tác dụng của massage giúp dưỡng chất thấm sâu xuống các lớp da mang lại sức sống, sự bóng mượt cho làn da thô ráp , sần sùi.

  Peeling Bagitalcòn mang lại sự sảng khoái, sạch sẽ cho làn da phải hứng chịu những tác động của môi trường, giúp làn da trở nên bóng mượt.
  Hướng dẫn sử dụng :Thoa đều một lớp kem lên mặt, massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay trong vòng 3-5 phút từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên.
  Sau khi massage Lau sạch bằng khăn giấy hoặc rửa sạch bằng nước ấm
  Cách dùng:Dùng 02 lần /01 tuần

  Quy cách: 180g
  Giá bán: 290.000 VNĐ/180g
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com

 7. #7
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!


  Natural AQUA SERUM Placetrum
  Sản phẩm dưỡng da trị nám , giử ẩm & nước cho da
  Công dụng: Sản phẩm Natural AQUA SERUM Placetrum cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng tế da, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào có hại, làm săn cơ mặt giúp trẻ hóa làn da, làm mất vết nám, đồi mồi, tàn nhang, mà còn giúp cho da đàn hồi, sống động, trắng đẹp làm se nhỏ lỗ chân lông, làm liền sẹo.
  Sản phẩm còn có tính kháng viêm và kháng khuẩn, bảo vệ làn da trước sự ô nhiễm môi trường và ánh sáng trực tiếp. đồng thời tạo dạng giọt nước chứa dầu tự nhiên (nhưng không gây nhờn và bóng láng) nên dể dàng hấp thu qua da giúp cho Aqua serum không bị phân hũy nhanh do nhiệt độ của cơ thể, vì vậy nó luôn cugn cấp nước, bảo vệ da giúp da cân bằng và duy trì độ ẩm dài lâu, nhất là làn da dị ứng, mẩn cảm.  Cách dùng: Mỗi sáng cho 1 ít Serum vào lòng bàn tay xoa nhẹ nhàng lên da, kế đến dùng bông mềm đánh nhẹ đều cho Serum thấm vào trong da.
  Nhà sản xuất: Hankook Anderson.
  Giá bán: 1.100.000 đ
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  Giải pháp làm đẹp da bằng Collagen Flavone
  Collagen flavone chứa hàm lượng Collagen thượng hạng (2.000mg), được sản xuất theo công thức gồm chiết suất từ tinh chất của da heo, DNA, Collagen, Isoflavone, Yaourt, L-cystin, , các Vitamin….. Các kết quả nghiên cứu cho thấy làn da của người sử dụng Collagen flavone được cải thiện rõ rệt sau 02 tuần sử dụng, làn da giữ được vẻ tươi sáng, căng mịn, những nếp nhăn nông và sâu đều giảm dần, sắc tố da hồng nhuận và độ dẻo dai của các khớp xương tăng.
  Không như nhiều thực phẩm chức năng khác đòi hỏi người dùng phải kiên trì tuân thủ một liệu trình dài ngày, chặt chẽ, và phức tạp - chỉ mất rất ít thời gian với Collagen flavone , nó đặc biệt dễ sử dụng khi được sản xuất dưới dạng nước uống có vị cam thơm ngon. Các chuyên gia khuyến khích người dùng nên sử dụng Collagen flavone 2, 3 lần/năm


  Giới thiệu sản phẩm Collagen flavone
  Các tế bào khỏe mạnh cho bạn làn da sáng mịn. Tuổi tác, môi trường ô nhiễm và căng thẳng khiến da sạm lại, mất sức sống. Kết cấu collagen suy giảm theo thời gian làm làn da chảy xệ và nếp nhăn bắt đầu xuất hiện.
  Tầm quan trọng của Collagen
  Ø Collagen là loại protein có nhiều nhất trong cơ thể người, chiếm khoảng một phần ba tổng lượng protein của cơ thể. Collagen trong tự nhiên có nhiều trong da, xương, sụn khớp và gân.
  Ø Collagen giúp làn da đàn hồi và chắc khỏe.
  Ø Là thành phần cơ bản cấu tạo nên da, collagen là câu trả lời cho hầu hết các vấn đề liên quan đến da như già sớm, da khô và các nếp nhăn, nám , đồi mồi, tàn nhang,...
  Ø Một lượng collagen đầy đủ sẽ giúp da đàn hồi tốt hơn, sáng hơn và đủ độ ẩm.
  Ø Các nghiên cứu cho thấy độ ẩm của da tăng lên rõ rệt khi được bổ sung collagen Flavone. (tham khảo tài liệu )
  Thành phần và công dụng
  Collagen Cao cấp RDS™
  Một liều 2,000 mg Collagen Cao cấp RDSTM (hệ thống giải phóng nhanh) cho mỗi lần uống để ngăn cản các dấu hiệu tuổi già.
  Chiết xuất từ L-cystin
  Các mô liên kết đàn hồi được chiết xuất từ L-cystin giàu chất elastin và collagen làm săn chắc làn da, đẹp da, tóc ,móng,..
  DNA (Chiết xuất Albino Protein)
  Tạo nên mọi tế bào, rất quan trọng để tái tạo tế bào và chống lại tác động của sự lão hoá do tác động của các gốc tự do.
  Vitamin B1, B2, B6
  Stress làm xấu da. Các vitamin nhóm B có tác dụng giảm stress, xoa dịu mọi căng thẳng và làm cho làn da của bạn sáng đẹp trở lại.
  Axit Hyaluronic
  Làm ẩm da thông qua tác dụng giữ nước và vận chuyển các chất dinh dưỡng thiết yếu từ mạch máu đến các tế bào da.
  Chất C0Q10
  Là một chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do.
  Vitamin C
  Là một chất chống oxy hóa làm giảm các tổn thương gây  Tái tạo làn da của bạn từ bên trong
  Giới thiệu sản phẩm: Bây giờ là thế kỷ của mỹ phẩm uống được, ưu điểm của phương pháp này là đưa các hoạt chất thấm sâu vào các tế bào bên trong cơ thể giúp cải thiện làn da từ bên trong, mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ. Collagen Flavone thuộc thế hệ thứ 4 tạo cho chúng ta một làn da mềm mại sống động tuyệt vời, làm đẹp cho da và tóc, cải thiện nếp nhăn một cách nhanh chóng, làm săn chắc cơ thể, mất đi các vết nám, tàn nhang, đồi mồi. chống lão hóa da, giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da, giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền mãn kinh của phụ nữ.
  Giới thiệu Estrogen:
  Hormone nữ tính với tên khoa học: “Estrogen”. Estrogen giúp người phụ nữ duy trì dáng vẻ mềm mại và chất nữ tính. Estrogen không chỉ giúp bạn có làn da hồng hào, mịn màng, săn chắc mà còn quyết định các vấn đề về trạng thái tâm sinh lý, tính khí của người phụ nữ.
  Estrogen giúp phát triển, hoàn thiện, duy trì hoạt động các cơ quan, bộ phận giới tính trên cơ thể phụ nữ (làm cho ngực phát triển cân bằng và săn chắc bằng việc giúp tăng sinh các tuyến sữa, phát triển các mô mỡ dưới da).
  Làm niêm mạc tử cung phát triển và phối hợp với Progesteron tạo thành kinh nguyệt.
  Bảo vệ tim mạch, ngăn cản bệnh xơ vữa mạch vành, chống tăng huyết áp. Ngăn chặn loãng xương. Góp phần làm tăng khả năng tình dục.
  Khi thiếu estrogen cơ thể người phụ nữ sẽ gặp các triệu chứng:
  Do mất lớp mỡ dưới da và mô đệm nên ngực sẽ bị lép. Da mất độ chùn giãn, trở nên nhăn nheo không còn trơn bóng.
  Tóc khô, giòn, dễ gãy, dễ rụng, bạc màu, do các tuyến mồ hôi, tuyến bã giảm hoạt động.
  Làm giảm chiều cao, lưng còng do giảm sự hấp thu Calci vào xương, làm loãng xương rồi mất xương.
  Thay đổi tính tình, hay cáu gắt, hờn giận, mất bình tĩnh, mất tự tin, dễ buồn nản và lâm vào tình trạng trầm cảm.
  Lo lắng, hồi hộp, tim đập nhanh, giảm trí nhớ, không tập trung.
  Viêm nhiễm đường tiết niệu, gây đau và dễ bị tổn thương khi sinh hoạt tình dục. Giảm khoái cảm và ham muốn tình dục.
  Thay đổi các hiện tượng về kinh nguyệt như: xuất hiện những "cơn bốc hỏa", nóng bừng ở phần trên của cơ thể, ra mồ hôi về ban đêm làm mất ngủ, thân nhiệt nóng lạnh bất thường, rối loạn thăng bằng. Tăng huyết áp, tăng nguy cơ huyết khối.
  Thành phần: Collagen, Isoflavone, Yaourt, L-cystin, DNA, các Vitamin…
  Công dụng:
  - Cung cấp trực tiếp Collegen thuần khuyết vào cơ thể.
  - Giúp làm căng cơ mặt, chống chảy xệ, xăn chắc ngực, giảm thiểu các nếp nhăn.
  - Chống lão hóa da, cân bằng độ ẩm cho da, giúp cho da giữ nước tốt.
  - Giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm thiểu các triệu chứng do quá trình tiền mãn kinh.
  - Tăng sự hưng phấn trong quan hệ vợ chồng.
  - Cải thiện tình trạng nám, tàn nhang, đồi mồi, mụn thịt.
  - Giúp phụ nữ giữ hoài tuổi xuân.
  Được chiết xuất dưới dạng bột , mỗi gói 2.000mg - một hộp 30 gói - thuận tiện sử dụng.
  Giá : 1.100.000 VND/hộp
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


  Pine Power Gold
  Tinh dầu thông đỏ
  Sản phẩm hỗ trợ đa chức năng, được mệnh danh là "thần dược tự nhiên"

  Công dụng: Hỗ trợ tích cực trong điều trị bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, đau đầu, stress… loại trừ chất độc ở gan (đối với người uống rượu bia nhiều), ở phổi (người hút thuốc nhiều), trợ giúp tuần hoàn và dẫn truyền thần kinh trong các trường hợp đau dây thần kinh, kháng viêm, tê tay chân, chứng rụng tóc (không rõ nguyên nhân).
  Đặc biệt:
  - Hỗ trợ hiệu quả trong điều trị Viêm xoang mãn tính, Tai biến.
  - Có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa ung thư gan, vú, dạ dà và phổi…
  - Có hiệu quả cao trong việc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, nâng cao sinh lực cho đàn ông.
  - Các chứng nám do rối loạn nội tiết tố trong cơ thể.
  - Đặc biệt phụ nữ có vòng eo to lớn có thể sử dụng để giúp xăn chắc và thon gọn trong thời gian ngắn.
  Trình bày và cách dùng:450mg/ viên dạng nang mềm hộp 100 viên, ngày uống 1 lần 1 viên.
  Giá bán: 1.400.000đ/01hộp10viên
  Thông tin thêm về thông đỏ:
  - Thông tin tìm hiểu thêm trên Báo Tuổi Trẻ
  - Thông tin tìm hiểu thêm trên Báo Tuổi Trẻ
  - Thông tin tìm hiểu thêm trên Báo Sài gòn giải phóng
  - Tìm hiểu thông tin trên báo kinh tế việt nam
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

  Stherb Eye Gel
  Gel làm tan vùng mỡ dưới mắt, xoá quầng thâm và vết chân chim quanh mắt.

  Giới thiệu sản phẩm
  Gel mắt Pueraria của Stherb là chất Gel pha lê trong suốt với công thức đặc biệt từ chiết xuất Pueraria Mirifica. Gel phù hợp với da nhạy cảm, có thể dùng cho mọi loại da, cung cấp nước mà không có cảm giác dính. Nó hồi phục và ngăn ngừa sự xuất các nếp nhăn, rạn do khô da các vùng sưng quanh mắt.


  Thành phần: Pueraria Mirifica và các chiết xuất thảo dược nhiệt đới.
  Cách sử dụng: Thoa nhẹ nhàng lên vùng da quanh mắt, nơi có vết chân chim.
  Quy cách: Chai gel 20ml
  Giá bán: 550.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com  CM012 - Skindulgence 30-Minute non-surgical Facelift System
  Quay lại thời gian trong vòng 30 phút!
  Chưa bao giờ có thể làm trẻ ra một cách dễ dàng nhanh chóng như vậy!
  Một cách TỰ NHIÊN, căng da mặt không cần giải phẫu…hiệu quả cho
  cả nam và nữ!

  Bộ Skindulgence System gồm có:
  - Kem rửa mặt - Cleanser: 2 Ounce (56g)
  - Kem đắp mặt nạ- Mask: 5.5 Ounce (156g)
  -Kem dưỡng da - Moisturizer: 2 Ounce (56g)
  Đủ cho 2 ½ tới 3 tháng nếu dùng cách một ngày một lần
  .

  Giới thiệu:
  Skindulgence 30-Phút Căng Da Mặt Không Giải Phẩu sẽ giúp bạn nhìn trẻ trung, tươi sáng hơn bằng cách xóa bớt những vết nhăn, làm cho làn da căn mịn và hồng hào, và làm cho các cơ thịt trên mặt và cổ săn lại. Hãy nâng niu và nuôi dưỡng làn da của mình trong khi tận hưởng sự tuyệt vời của Skindulgence 30-phút Căng Da Mặt Không Giải Phẫu – và nhìn trẻ hơn nhiều tuổi trong vòng chỉ 30 phút.

  Skindulgence 30-phút Căng Da Mặt Không Giải Phẫu được chế tạo bằng những tinh chất thảo mộc đặc biệt, tinh khiết để bồi dưỡng và giúp cho làn da săn lại. Skindulgence thường được ví như một cách tập thể thao cho mặt.

  Khi dùng phương cách Căng Da Mặt Không Giải Phẫu này đều dặn, thì cũng như tập thể thao thường xuyên, các cơ thịt trên mặt bạn sẽ dần dần cảm thấy rắn chắt lại. Và như vậy thì bạn sẽ thấy làn da mình đầy sức sống và thật đẹp!
  Công dụng:

  -Giúp bạn có làn da trẻ trung và tươi sáng
  -Xóa bớt vết nhăn, vết hằn trên mặt
  -Giúp cho da bớt trùng và hồng hào
  -Làm các cơ thịt trên mặt săn lại

  -
  Chống lão hóa & tái tạo da,…
  Để được kết quả tốt nhất, nên dùng 30-Phút Căng Da Mặt Không Giải Phẫu cách một ngày một lần trong 90 ngày đầu, sau đó thì dùng hai lần một tuần. Hãy để tấm gương cho bạn biết sự khác biệt 30-phút có thể tạo ra!  Giá bán: 1.700.000đ
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com  B-Tox Peptide Xóa nếp nhăn trên Da
  I. Công dụng:
  New B-Tox Peptide là Serum xóa nhăn mạnh hơn gấp 5 lần bất kỳ sản phẩm cùng loại nào trên thị trường nhờ tác dụng vượt trội của phức hợp của Peptide, Adenosine, Aloe Vera, Algae, Glycerin, Scutellaria Root Extract, Licorice Root Extract, Mulberry Extract... tác dụng lên lớp Collagen ở bên trên cũng như lớp Collagen nằm ở sâu dưới da.
  1. Tác dụng tức thì cho kết quả xóa nếp nhăn trong vòng 3-5 phút. ( 98% số người cho kết quả xóa nhăn tức thì sau 3-5 phút )
  2. Cũng cố và tạo mới lớp Collagen ở bề mặt cũng như lớp Collagen nằm sâu dưới da
  3. Làm bằng phẳng một cách nhanh chóng vùng da gồ ghề ( vùng da lõm cũng như vùng da lồi ở dưới mi mắt )
  4. Làm nhỏ lỗ chân lông, mịn da và thon gọn khuôn mặt
  5. Tái tạo, trẻ hóa da do lão hóa bởi ánh nắng và môi trường

  II. Thành phần:
  Peptide, Adenosine, Aloe Vera, Algae, Glycerin, Scutellaria Root Extract, Licorice Root Extract, Mulberry Extract, Burnet Extract, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Silicate, Cellulose Gum...Vitamin E ( Tocopherol ), Vitamin A ( Retinol 2.000.000 I.U/g ), Green Tea Extract, Deionized Water.
  III. Cách sử dụng:
  Lắc đều chai trước khi sử dụng, thoa một lớp mỏng, nhẹ nhàng lên vùng da có nếp nhăn ( mặt, cổ... hoặc bất kỳ vùng nào cần thiết ), đợi 1- 3 phút hoặc đến khi khô hoàn toàn, sau đó cỏ thể dùng kem hoặc trang điểm. Làm sạch bằng nước thường hoặc sửa rửa mặt.
  IV. Nhà Sản Xuất:
  B-TOX Garden Grove, CA, USA
  Giá bán:
  - Dạng serum giá :2.400.000 đ/01 chai 15ml
  - Dạng Kem giá: 2.300.000 đ/ 01 hủ 30gr
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  Collagen – EGF (3 in 1)

  Công nghệ trẻ hoá làn da thần kỳ

  Thành phần: Arginine, Collagen, aEGF, pDGF Methyparaben, Fragance lmidazo - lidinylurea
  Công dụng: Các thảo dược chiết xuất từ thiên nhiên kết hợp với công nghệ sinh học (công nghệ nảy mầm từ tế bào gốc EGF) cùng với Collagen tạo nên sản phẩm phụ hồi da thần tố 3 in 1:
  - Ngăn ngừa và giảm túi mỡ, xoá các vết nhăn trên trán, đuôi mắt và khoé miệng.
  - Giúp tái tạo tế bào da, làm cho da căng mịn đàn hồi tươi trẻ, xoá mờ đốm nâu, vết thâm nám.
  -
  Giúp cải thiện hồng cầu và kháng viêm làm lành nhanh vùng da tổn thương một cách hiệu quả nhanh chóng, giúp da tươi trẻ hồng hào. Trả lại tuổi thanh xuân cho da của bạn một cách bất ngờ rõ rệt.  Hướng dẫn sử dụng: Thoa ngày 2 lần sáng và tối, thoa đều lên vùng cần điều trị (hiệu quả ngay sau tuần đầu sử dụng và đạt hiệu quả điều trị cao sau 3 – 4 tuần).
  Quy cách:
  1 Chai 3ml
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com  Serum Anti-age EverLift
  Xoá nhăn mà không cần chích
  Giới thiệu sản phẩm:
  Serum xóa nhăn hiệu quả như Botox nhờ tinh chất Anis và chiết xuất Protein Biopolymeres từ quả Hạnh Nhân cho kết quả xóa nhăn sau 15 phút. Xóa 40% vết chân chim chi trong 28 ngày.
  Serum Anti-age EverLift sản phẩm chống nhăn, chống lão hoá với thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên: tinh chất Anis được chiết xuất từ cây Hồi rất giàu khoáng chất đặc biệt là Potassium gây ức chế hoàn toàn sự co của lớp cơ dưới da mà không cần phải chich độc tố Botulinum. Protein
  Biopolymeres từ quả Hạnh nhân ngọt, một nghiên cứu mới của Touch-Cosmetics, với trọng lượng phân tử cao (> 500.000 dalton) tạo thành một màng protein 3 chiều bám trên bề mặt da, rất dễ hấp thụ , xóa nếp nhăn, phục hồi cấu trúc da và giúp da chống lại các tác nhân từ ngoài như gió, bụi, tia UVA, UVB.

  Với Activ'Touch các nếp nhăn sẽ giảm chỉ với 28 ngày điều trị:
  1. Nếp nhăn chân mày: giảm 20%
  2. Nếp nhăn đuôi mắt: giảm 40%
  3. Nếp nhăn cánh mũi:
  giảm 22%


  Thành phần: Chiết xuất từ cây Mã Đề (Plantian), Dầu cây Borage giàu GLA thiên nhiên (Gamma-linoleic acid: 23%), vitamin E, dầu hạt Nho giàu acid linoleic, acid béo và các dưỡng chất cần thiết khác giúp duy trì sự ổn định của sợi Collagen và Elestin trong cấu trúc da, giúp da luôn mãnh khỏe, đặc biệt dùng cho cả da khô và da nhạy cảm.
  Quy cách: 1 Chai 15 ml
  Giá bán:
  -
  Serum :
  1.400.000đ/ 01 chai 15ml
  -
  Cream: 1.300.000đ/ 01 chai 50ml

  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


 8. #8
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!
  Ice Mask - Mặt Nạ Vitamin C lạnh
  Xoá nếp nhăn, nám da, đồi mồi, tàn nhang, giúp làm da sáng đẹp, rạng rỡ mà không tì vết…
  Mặt nạ đa năng………………  …………………..Dành cho tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!!!
  MẶT NẠ ĐA NĂNG VITAMIN C LẠNH ICE MASK - Huy chương Vàng Hội chợ Quốc tế InterCharm 2006.
  Giới thiệu sản phẩm:
  Từ trước đến nay, bạn đã từng nghe nhiều loại mặt nạ dưỡng da với công dụng thường thấy như: làm sáng da, mịn da, dưỡng da,… nhưng có lẽ chưa bao giờ bạn nghe nói nói đến Mặt Nạ Vitamin C lạnh Ice Mask TM. Được cty Liquid Ice Cosmedicals AG-Thuỵ Sĩ tung ra thị trường, ngay lặp tức, Ice Mask TM đã đạt dược huy chương vàng Hội chợ Quốc Tế InterCharm 2006.
  Mặt nạ Ice Mask TM được sản xuất theo công nghệ làm lạnh độc nhất trên thế giới với các thành phần tự nhiên như: Nha đam, Viatmin C, bạc Hà,…., cho cảm giác mát lạnh tức thì. Chỉ cần 10 phút, Ice Mask TM sẽ đem lại cho bạn gương mặt sáng ngời, rạng rỡ, Vitamin C lạnh giúp thẩm thấu vào tận sâu bên trong da, giúp làm giãm lượng chất bã nhờn trên da đến 70% và với độ tối ưu hoá độ PH trên da đến 4.5, da mặt sẽ trở nên tươi sáng, mịn màmg, rạng rỡ,… lỗ chân lông được se khít lại và giảm vết nhăn một cách rõ rệt. Ice Mask TM hơn hẳn các loại mặt nạ khác khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay cả khi đã trang điểm. Sử dụng thường xuyên, sẽ giúp những vết nhăn, thăm quắng, quấng thâm , bọng mở xung quanh mắt sẽ biến mất và duy trì kết quả lâu dài. Ngoài ra các đốn đồi mồi, tàn nhang, sẻ biến mất không còn trên khuôn mặt bạn.


  Đặt biệt, với nhịp sống hiện nay, khi mọi người dường như cuốn vào vòng quay công viêc, chắc chắn, cảm giác căng thẳng là không thể tránh khỏi. Stress hay nóng giận làm huyết áp tăng cao, khiến cuộc sống của bạn trở nên nặng nề và dĩ nhiên, là làm ảnh hưởng đến công việc và gia đình? . Vậy làm thế nào để xoa dịu, chăm sóc cho chính tinh thần của mình? Ice Mask TM sẽ là giải pháp tốt nhất, giúp bạn làm dịu ngay căng thẳng và bình ổn huiyết áp. Việcx sử dụng Ice Mask TM rất dễ dàng và thuận tiện, chỉ cần 01 phút chuẩn bị là bạn có thể dùng, ngay trên xe, trong văn phòng làm việc, mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi trang điểm, không để lại chất nhờn trên da, không cần rữa mặt lại sao khi dùng.
  Sản phẩm hoàn toàn tiện lợi cho các doanh nhân vốn luôn bận rộn không ngừng. đồng thời, với công nghệ lạnh, Ice Mask TM giúp bạn xua tan cảm giác buồn ngủ, hay sau khi tập thể thao, các doanh nhân, nhân viên văn phòng hoàn toàn có thể giữ cho mình tinh thần sảng khoái, tỉnh táo nhất và tự tin khi bước vào cac buổi hôi thảo hay hội hộp,….
  Ngoài ra, ngay từ khi ra đời Ice Mask TM còn la người bạn không thể thiếu cho các Bác sĩ phẩu thuệt thẩm mỹ hay các trung tâm điều trị Lase công nghệ cao trên thế giới. Các Bác sĩ hoàn toàn có thể xem Ice Mask TM như bước chuẩn bị da tốt nhất cho bệnh nâhn trước khi phẫu thuệt hày làm dịu ngay lập tức những vết đỏ sưng tấy, giảm cảm giác đau, rát cho bệnh nhân sau khi điều trị bằng Lase.
  Quy cách: 1 Bộ gồm 1 chai dung dịch Vitamin C lạnh và 18 Mặt nạ.
  Ice Mask TM thật sự là sản phẩm đẳng cấp cho cuộc sống hiện đại!!!
  Thật đơn giản và tiện lợi. Chỉ trong vòng 10phút để chăm sóc cho bản thân. Tại sao lại không ??
  Sản phẩm cùng loại để sử dụng kèm một bộ Hand Anti-Aging plus Vitamin C
  Giá bán : 5.400.000 VND/VND
  Nhà sản xuất: Thuỵ Sỹ
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  Stherb Melanosome

  Kem trị nám và làm sáng da
  Giới thiệu sản phẩm
  Chiết xuất từ tinh túy của các Thảo dược Nhiệt đới, Kem Melanosome của Stherb là sản phẩm đặc trị nám và các vết tàn nhang, giúp da sáng mịn hơn nhiều lần.
  Công thức độc đáo không chứa hóa chất mang tính kích thích làn da. Ngoài ra Kem Melanosome không thấm nước, không nhờn dính hay làm bóng da.
  Chất kem dịu nhẹ thẩm thấu tức thì vào các lớp biểu bì, nuôi dưỡng làn da tận sâu bên trong. Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên của làn da mình với Kem Melanosome của Stherb.
  Chiết xuất từ tinh túy của các Thảo dược Nhiệt đới, Kem Melanosome của Stherb là sản phẩm đặc trị nám và các vết tàn nhang, giúp da sáng mịn hơn nhiều lần.
  Công thức độc đáo không chứa hóa chất mang tính kích thích làn da. Ngoài ra Kem Melanosome không thấm nước, không nhờn dính hay làm bóng da.Chất kem dịu nhẹ thẩm thấu tức thì vào các lớp biểu bì, nuôi dưỡng làn da tận sâu bên trong. Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên của làn da mình với Kem Melanosome của Stherb


  Thành phần: Pueraria Mirifica và các chiết xuất thảo dược nhiệt đới, Chiết xuất Trà trắng, Chiết xuất Cỏ linh lăng và Vitamin C.
  Cách sử dụng:
  Lấy 1 lượng Kem vừu đủ thoa nhẹ nhàng lên vùng da mặt và cổ cần trị liệu, xoa đến khi Kem thấm vào da. Kem sẽ thấm nhanh chóng mà không gây bóng nhờn.
  Quy cách: Tuýp k em
  15 ml
  Giá bán : 650.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

  Elemong Tea Skin Lotion

  Sữa dưỡng trà xanh
  Giới thiệu & công dụng:
  Elemong Tea Skin Lotion
  Được chiết xuất từ tinh chất trà xanh & một số loài cây quý từ thiên nhiên, giúp duy trì độ ẩm mang lại sự cân bằng cho da, nuôi dưỡng sự đàn hồi cho da, chống nhăn, lão hóa da tăng độ săn chắc, se khít lỗ chân lông đồng thời cung cấp dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất cần thiết cho da, mang lại làn da sáng hồng, mịn màn.


  Hướng dẫn sử dụng:
  Bước 1: - Xịt khoảng 3 lần lên các đầu ngón tay.
  Bước 2: - Xoa các ngón tay của cả hai bàn tay với nhau.
  Bước 3: - Thoa lên mặt, cổ và các vùng khác theo nhu cầu.
  Cách sử dụng: Sử dụng 02 lần/01 ngày
  Quy cách: 150ml
  Giá bán: 380.000 VNĐ/150ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com
  Elemong Green Tea Essence Moisture Cream

  Kem dưỡng ẩm làm mền da với Tinh Chất Trà Xanh Elemong

  Giới thiệu & công dụng:
  Kem dưỡng ẩm dùng cho mọi loại da được chiết xuất hoàn toàn từ Trà xanh giúp giảm tối đa việc tiết ra chất nhờn trên da mặt, tăng tố chất cho da và ngăn ngừa mụn, giúp da khỏe mạnh và mịn màng, đặc biệt giảm sự ra dầu của da mặt, cho bạn một làn da khỏe khoắn.\
  Dầu Tamanu từ Madagascar giúp da mềm và mịn màng, rosemary cung cấp sức sống cho da, tiêu trừ cảm giác căng thẳng, xoá bỏ mệt mỏi, làm cho da mềm mại, đem lại niềm sảng khoái cho da. Vitamine E và các thành phần thực vật sẽ làm cho da tươi trẻ, khoẻ mạnh, tăng sức đàn hồi.
  Với những thành phần trên Jang đã chiết xuất và làm nên những sản phẩm chăm sóc da nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
  Thành phần: Trà xanh được trồng từ Kenya và dầu Tamanu từ Madagascar, rosemary, vitamin E, …
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt thật sạch, dùng nước hoa hồng, rồi xoa kem dưỡng da Trà xanh trước khi đi ngủ. Sáng dậy, rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt.
  Cách dùng:Dùng 02 lần /01 ngày
  Quy cách: 60ml
  Giá bán: 350.000 VNĐ/60ml
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com

  Elemong Vitamin UV White Gold Essence

  Tinh chất Vàng dưỡng ẩm làm trắng da Elemong

  Giới thiệu & công dụng:
  Tinh chất trà xanh
  (Green Tea Essense) lại là một chiết xuất hoàn toàn khác với dầu trà (Tea Tree Oil) dù tên gọi của 2 chất này nghe qua khá giống nhau. Tinh chất trà xanh được chiết xuất từ búp của cây trà xanh (Tree Plant, thuộc họ chè có tên khoa học là Camellia sinensis) thường dùng để pha nước uống.

  Trà xanh từ lâu đã được biết đến với công dụng giải khát, giải nhiệt và nếu sử dụng đều đặn sẽ giúp phòng chống một số loại bệnh ung thư, bệnh tim, tiểu đường và bệnh gan.
  Tinh chất trà xanh (không chứa dầu) có mùi thơm dễ chịu, có thuộc tính mát chứ không cay, nóng, và có tác dụng kháng khuẩn, chống hăm, chăm sóc làn da nhạy cảm của trẻ em. Vì thế, chiết xuất tinh chất trà xanh cũng được sử dụng trong một số loại mỹ phẩm, dược phẩm chăm sóc da trẻ em để giúp trẻ chống hăm và có làn da tươi mát.
  Tinh chất trà xanh (Green Tea Essense) được chiết xuất từ búp của cây trà xanh Tinh chất trà xanh (không chứa dầu) có mùi thơm dễ chịu, có tác dụng kháng khuẩn, chống hăm,chống nhăn, chống lão hóa,… Vì thế, tinh chất trà xanh cũng được sử dụng trong một số loại mỹ phẩm, dược phẩm chăm sóc da, giúp trẻ hóa da.

  Là sản phẩm đặc trị phục hồi độ săn chắc và đàn hồi cũa làng da thông qua việc tăng cường khã năng tự bảo vệ, dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa. Sản phẩm cho hiệu quả tối ưu nhờ công nghệ đặc biệt kết hợp thể Ion tinh chất vàng với tinh chất Trà Xanh giúp phát huy cộng dụng hoàn hảo

  Vàng – kim loại quý hiếm có khả năng chống oxy hoá, tái tạo và giúp làn da chống lại sự lão hoá sinh học và tác động của môi trường.
  Tinh chất vàng thẩm thấu vào da sẽ kích thích lưu thông máu và kích hoạt tế bào da. Kết quả là, các thớ sợi collagen được sản sinh & cấu trúc lại sau 4 đến 5 ngày. Các phân tử Nano có thể thẩm thấu vào tận đáy biểu bì nên giúp thay đổi cấu trúc Collagen và Elastin. Các dưỡng chất khác tiếp tục hoạt hoá các tế bào da với tốc độ tương tự với tốc độ phân bào trong thời kỳ còn trẻ, có chứa năng trẻ hoá da. Nhờ đó, da được trẻ hóa hơn, giảm quá trình lão hóa, đồng thời giúp các vết sẹo rỗ nhanh chóng liền lại.
  Sau 01-02 tuần điều trị, đảm bảo bạn thấy rõ sự khác biệt, không chỉ làm săn chắc bề mặt da, cải thiện độ ẩm mà còn làm da trắng hơn, mềm mịn hơn và giảm nám, nếp nhăn.

  Đặc biệt: Tinh chất vàng sẽ là nguồn dưỡng chất thiết yếu giúp da cải thiện tình trạng sần, nám.. Ngoài ra vàng 24K siêu nhỏ có khả năng thẩm thấu cực nhanh, các phân tử vàng cùng các dưỡng chất kích thích tái tạo và nuôi dưỡng các tế bào da mạnh mẽ trong việc ngăn chặn và làm giảm quá trình sản sinh hắc tố (melanin) giúp da mờ vết thâm nhanh chóng. Bạn sẽ thấy rõ kết quả hơn nếu làn da bạn được chăm sóc.
  Với những tinh chất trên còn kết hợp thêm 01 số dưỡng chất như Vitamin, UV, White, cùng 01 số chất dưỡng ẩm cho da, giúp da trắng sáng tự nhiên mà không sợ nắng.
  Hiệu quả đã được chứng minh sau khi sử dụng Tinh Chất Vàng trẻ hoá da:
  Sau 48 giờ sử dụng:Cấu trúc và gia tăng sự đầy đặn của Collagen và Elastine, săn chắc và mềm mại bề mặt làn da.
  Sau 30 ngày sử dụng:
  - 55% mờ các vết nhăn sâu, xoá các nếp nhăn nông.
  - 41% tăng độ đàn hồi, mềm mịn và đầy đặn của các lớp biểu bì.
  - 31% dưỡng và cải thiện hoàn toàn độ ẩm của làn da.

  Hướng dẫn sử dụng:Sử dụng 2 lần/ 01ngày
  Quy cách: 50ml
  Giá bán: 700.000 VNĐ/50ml

  *** Bạn có thể kết hợp cùng sản phẩm Collagen Flavone để đạt kết quả cao hơn
  Vui Lòng Liên Hệ:
  Điện Thoại:
  08.6670 2252
  Di Động: 0916 41 3839 Thu Hà – 0938 41 3839 Xuân Thành
  Website:www.khoedep24h.net; www.sieuthithucphamchucnang.com

 9. #9
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!


  PHYTO – CONTROL RETEXTURIZER

  Huyết thanh ngăn ngừa lão hóa và giữ ẩm cho da
  Thành phần:
  Asthaxanthin, Acetyl hexapeptide-3 và Tocopheryl Acetate, Polygonum multiflorum, hoa cúc hoa sinense, r stricta Adenophora, Magnolia liliflora, Carthamus tinctorius (rum) du ht, Vitis vinifera (nho), SFE,…
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Nất thang da cho mt s xut hin vng chc hơn và đường nét tr trung recaptures-tìm kiếm. Cht chiết xut t thc vt và các thành phn tho dược phương Đông làm cho làn da ca bn mm mi và bo v nó chng li cuc tn công môi trườ
  ng.
  Haemiin phyto – control Retexturizer v
  i Skin supplement giúp tăng cường đ đàn hi và mang li sc sng cho làn da khô, yếu do tui tác, đng thi giúp làn da tr nên trơn láng, bóng mượt, mn màng ch trong thi gian ngn.


  Đặc tính:
  Dưỡng cht tăng cường đ đàn hi:
  S
  kết hp hài hoà gia Asthaxanthin, Acetyl hexapeptide-3, và Vitamin E … tăng cường đ đàn hi cho da, giúp làn da tr nên mn màng.
  Chiết xut dược tho:
  V
  i các chiết xut dược tho t hà th ô, hoàng kỳ, hoa cúc, Polygonum multiflorum, Mch môn gc, r stricta Adenophora … giúp tăng cường tính năng cho da, chống lão hoa1cho da mang li sc sng mi cho làn da khô ráp.
  Tinh du thiên nhiên:
  Tinh d
  u thiên nhiên chiết xut t ht nho, ht ng hoa, … giúp gim thiu nhng vn đ v da do yếu t môi trường hay Stress gây ra, đng thi giúp làn da tr nên sch s, sáng bóng.
  Phương thuc y hc c truyn:
  S
  kết hp các phương thuc y hc c truyn rt an toàn cho da và có th dùng cho c nhng làn da yếu, mn cm vi cn, hương liu nhân to, cht kh trùng, … Ngoài ra, vi phương pháp chiết xut đc bit SFE giúp tinh chế nhng dưỡng cht tho dược sch nht, tinh tuý nht càng đm bo đ an toàn cho da.
  Hướng dẫn sử dụng :
  Dùng kéo ct b lp bao ngoài, thoa đu nh nhàng lượng dưỡng cht trong mt viên lên khp mt tăng cường hiu qu.
  Cách dùng: Dùng 01 ngày / 02 lần
  Lưu Ý: 01 viên dùng cho 01 ln
  Quy cách:01 hộp 60 viên
  Giá bán: 1.600.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  Haemiin Serum
  Bộ sản phẩm đặc trị
  Nốt đồi mồi, tàn nhang, nếp nhăn chống lão hóa & se khít lỗ chân lông
  Đặc biệt làm trắng da trong vài tuần sử dụng
  Theo thời gian, tuổi tác, môi trường ô nhiễm và căng thẳng khiến da bạn sạm lại, mất sức sống. Kết cấu collagen suy giảm theo thời gian làm làn da chảy xệ và lão hóa, nếp nhăn, đồi mồi, tàn nhang,.. bắt đầu xuất hiện.
  B sn phm serum bao gm :

  Pore Control Serum: Làm se nh l chân lông
  De-line wrinkle serum: Loi b hiu qu các nế
  p nhăn chống lão hóa
  Whitening Serum: Lo
  i b các nt đồi nồi,tàn nhang, nám da và là trắng da


  1.Pore control serum
  Thành phn:
  Hoa mu đơn, Uychihajel, Khamomail, Pore control serum ,…
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Pore control serum
  Chiết xut từ hoa mu đơn có tác dng điu hoà s giãn n ca l chân lông. Đồng thời nó kết hợp với Chiết xuất Uychihajel, Khamomail…Có tác dụng hiệu quả với việc hấp thụ dưỡng chất của da, giúp điều hoà quá trình bài tiết của da, giúp da hấp thu dưỡng chất một cách nhẹ nhàng làm se nhỏ lỗ chân lông, giúp làn da trở lên bóng mượt và mềm mại, mịn màng hơn.
  Pore control serum là mỹ phẩm đặc trị chuyên dùng chăm sóc lỗ chân lông và những vùng da có lỗ chân lông bị giãn to.
  Dung tích: 40ml / 1.35FL.OZ
  Giá bán: 1.100.000 đ


  2.De-line wrinkle serum
  Thành phn:
  Elastine , Collagen, Adenosine,…
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  De-line wrinkle serum
  Được chiết xut từ những tinh chất hoàn toàn từ thiên nhiên, kết hợp với nhiều thành phần đặc biệt để loi b hiu qu các nếp nhăn và lão hóa da.
  Ngoài ra, vi Elastine và Collagen làm đẹp cho da, cải thiện nếp nhăn một cách nhanh chóng, làm săn chắc cơ, chống chảy sệ, mất đi các vết nám, tàn nhang, đồi mồi. chống lão hóa da, giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da, làm trắng da cải thiện rất rõ rệt ngay trong vài lần sử dụng.
  De-line wrinkle serum là mỹ phẩm đặc trị hiu qu các nếp nhăn chống lão hóa
  Dung tích: 40ml / 1.35FL.OZ
  Giá bán: 1.100.000 đ
  3. Whitening Serum
  Thành phn: Tho dược và các thành phn cosmeceutical hot đng,Elastine , Collagen, Makhatimia,Vitamin E, lá dâu tằm, trà xanh, tinh chất từ dưa chuột …
  Giới thiệu và công dụng sản phẩm:
  Whitening Serum Mỹ phẩm dưỡng trắng da đc bit và tích cc ngăn ngừa sự xâm nhập của sắc tố Mellanin giúp ci thin loại bỏ vn đvề da sẫm màu hay đồi mồi, tàn nhang trên da.
  Ngoài ra, vi Elastine và Collagen sn xut ít hơn. Chăm sóc liên tc và hành đng ngay lp tc là cn thiết k t khi xut hin trên da bên ngoài, và mc đ mà khô da và l chân lông tr nên d thy ngay sau khi ra mặt.
  Chiết xuất từ lá dâu tằm, trà xanh… hỗ trợ hiệu quả cho tác dụng làm trắng da của Albutine, giúp làn da trở nên trắng sáng, tươi trẻ hơn.
  Đồng thời,các tinh chất từ dưa chuột , Makhatimia….và vitamin E giúp bảo vệ da tránh sự tác động của môi trường bên ngoài đồng thời cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho da, giữ cho da luôn mịn màng, căng đầy sức sống.
  Whitening Serum Là mỹ phẩm đặc trị hiệu quả các nt đồi nồi,tàn nhang, nám da và là trắng da
  Dung tích: 40ml / 1.35FL.OZ
  Cách dùng: Dùng 01 ngày / 02 lần
  Giá bán: 1.100.000 đ
  Nếu mua trọn bộ giá: 3.100.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com  Prestige System Eye Repair
  Bộ sản phẩm đặc trị chống nhăn vùng mắt
  Giới thiệu sản phẩm:
  Nữ giới luôn muốn duy trì “Vẻ đẹp thanh xuân vĩnh cửu” và rất lo lắng về vùng da quanh mắt và những vùng da khác do mỏng và yếu nên dễ dàng trở nên khô, xuất hiện nếp nhăn và sự lão hóa da sớm. Prestige System Eye Repair giúp nữ giới tránh khỏi những lo âu phiền muộn về sự lão hóa da đồng thời có tác dụng hiệu quả trong việc cung cấp lượng cần thiết cho da, thúc đẩy sự hình thành Collagen, ngăn ngừa sự xuất hiện các nếp nhăn.
  Prestige System Essential pearl Mask- Mặt nạ ngọc trai
  Công dụng:
  - Hỗn hợp lgidan được tạo nên bởi các dưỡng chất chiết xuất từ đậu xanh, hoàng kỳ, hương phú, bạch chỉ ... Thẩm thấu sâu xuống các lớp da giúp cân bắng da và tạo sự sáng bóng cho làn da
  - Sự kết hợp giữa chiết xuất Jogudung với bột ngọc trai có hàm lượng 20 loại Aminosan và 28 nguyên tố vi lượng mang lại sức sống cho làn da.
  - Bí mật của ngọc trai giúp làn da sáng bóng, ngọc trai có tác dụng thanh lọc tâm hồn, làm sáng mắt, tăng cường hoạt khí, đồng thời giúp loại bỏ mụn, các nếp nhăn, đốm da màu mang lại bạn làn da mềm mại sáng bóng.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa 1->2 lần/tuần lên khắp mặt, tránh vùng mắt, miệng. Sau 10->15 phút rửa sạch bằng nước ấm
  Khối lượng: 20 g
  Prestige system the time Release- Tinh dầu thư giãn
  Công dụng:
  Nhờ kỹ thuật Nano Capsulation, các thành phần dưỡng chất tăng cường độ đàn hồi cho da, có thể thấm sâu xuống các lớp da, giúp làn da trở lên căng bóng
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi rửa mặt sạch hoặc sau khi dùng Pearlmask lấy một lượng vừa đủ thoa đều khắp mặt, massage nhẹ nhàng từ 3-> 5 phút. dùng vào buổi tối phù hợp cho mọi loại da
  Thể tích: 10ml
  Prestige System Eye Repair - Kem đặc trị nhăn và thâm quầng mắt.  Công dụng:
  - Loại bỏ nếp nhăn quanh mắt mang lại cho bạn làn da trẻ đẹp.Eya Care thuộc dòng sản phẩm Prestige giúp bảo vệ vùng da yếu , mấn cảm quanh mắt, duy trì sự đàn hồi và sự khoẻ mạnh cho da.
  - Các tinh chất thiên nhiên đwocj chiết xuất dựa trên ký thuật Nano, có tác dụng loại bỏ nếp nhăn quanh mắt một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngoài ra còn cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết , ngăn ngừa sự xuất hiện nếp nhăn cho da khô
  - Sự suy giảm collagen là nguyên nhân dẫn đến da bị mỏng, xuất hiện hiện tượng sụp mí. Prestige System Eye Repair thúc đẩy sự kêt hợp của collagen và elastin giúp hồi phục vùng da bị tổn thương, Letinil có vai trò quan trọng trong việc loại bỏ nếp nhăn.
  - Sự kết hợp dưỡng chất tăng cường độ đàn hồi, thành phần dưỡng ẩm và bài thuốc y học cổ truyền Igidan giúp cho làn da luôn tươi tắn, đầy sức sống.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều một lớp kem tập trung vào vùng da có nếp nhăn, ấn nhẹ bằng đầu ngón tay giúp da hấp thu dưỡng chất nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  Thể tích: 30g
  Giá bán; 1.700.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


  Wrinkle system AD
  Bộ sản phẩm đặc trị chống nhăn trong vòng 10 tuần

  1. Loại bỏ nếp nhăn trong 10 tuần
  Thành phần dưỡng chất có tác dụng loại bỏ nếp nhăn sẽ thấm sâu xuống các lớp da theo một cấu trúc rất khoa học.
  2. Chăm sóc da dựa trên những nghiên cứu chuyên môn vể y học cổ truyền.
  Hàm lượng Ohengtan có tác dụng tăng cường chức năng da
  ( Đăng ký bản quyền : số 33744-2004)
  3. Chiết xuất Jogutung có tác dụng ức chế quá trình lão hoá tế bào
  ( Đăng ký bản quyền số 24942 -2004)  Turn over Peeling gel
  Công dụng:
  Turn over Peeling gel là loại Gel đặc trị chuyên dùng Chăm sóc lớp sừng, giúp loại bỏ một cách hiệu quả chất thải và lớp sừng không cần thiết bám trên da, Với các tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ cám gạo, trà xanh …Không những loại bỏ lớp sừng mà còn bổ cung lượng nước cho da, giúp làn da trở lên mịn màng, sáng bóng.
  Thành phần: Tinh chất dược thảo như Cám gạo, lá hạnh nhân, trà xanh, dưa chuột, rạu xam…
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt sạch. thấm khô sau đó thoa đều một lớp kem lên mặt, tránh vùng mắt, môi. Massage da mặt nhẹ nhàng từ trong ra ngoài theo hình tròn, khi lớp sừng trên da dã bóng hết, rửa sạch mặt bằng nước
  Dung tích: 30 ml X 2tuýp.
  Powder Essence
  Thành phần và công dụng:
  Hỗn hợp dưỡng chất chiết xuất hoàn toàn từ dược thảo thiên nhiên như trà xanh, rễ hoa mẫu đơn…Thành phần dưỡng chất thiên nhiên thẩm thấu nhanh và sâu xuống các lớp da, giúp loại bỏ nếp nhăn một cách hiệu quả, duy trì độ đàn hồi và sự cân bằng cho da.
  Hướng dẫn sử dụng: Dùng vào buổi sáng và tối. Thoa nhiều lần lên vùng có nếp nhăn hoặc các vùng da dẽ xuất hiện nếp nhăn như vùng da quanh mắt, cổ…Sử dụng liên tục trong vòng 3 – 4 ngày để phát huy hết tác dung của sản phẩm.
  Quy cách: 5g X 10 chai.
  Lift contour A serum
  Thành phần và công dụng:
  - Chiết xuất Jogudung, hỗn hợp Ohengdan và Vitamin A có tác dụnglàm mịn, hồi phục làn da bị lão hoá, mất độ đàn hồi, giúp làn da trở lên căng mịn, không chảy xệ. Collagen tự nhiên duy trì độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho da, cung cấp dưỡng chất cho làn da bị tổn thương da tác động của môi trường và các tinh chất thiên nhiên giữ cho da luôn mềm mại và mịn màng.
  - Giảm thiểu tổn thương cho da do mất Collagen và Elastine.
  - Acetyl, Vitamin A: Tăng cương độ đàn hồi.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều nhẹ nhàng khắp mặt, cổ. Đặc biệt vùng da yếu quanh cổ và mắt.
  Quy cách: 20g X 2 Chai.
  Các bước chăm sóc da
  Bước 1 : Giai đoạn chuẩn bị / Turn over Peeling gel
  Loại bỏ lớp sừng
  - Với kết cấu dưới dạng Gel đặc biệt có tác dụng loại bỏ các lớp sừng già không cần thiết và làm sạch các chất cạn bã bám trên bề mặt da, đồng thời tạo môi trường sạch sẽ cho các dưỡng chất làm trắng và ngăn ngừa lão hoá thẩm thấu sâu xuống các lớp tế bào. Các chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như trà xanh, cám gạo ... giúp làn da trở nên tươi sáng, mịn màng sau khi được loại bỏ lớp sừng già.
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt sạch, thấm khô sau đó thoa một lượng kem vừa đủ lên khắp mặt tránh vùng mắt và miệng. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn từ trong ra ngoài sẽ giúp loại bỏ các chất cạn bã bám trên da.

  Bước 2 : Tập trung tác dụng / Powder Essence
  Loại bỏ nếp nhăn:
  Hỗn hợp các chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như trà xanh, rễ hoa mẫu đơn kết tinh dưới dạng bột, giúp giữ nguyên tính năng loại bỏ nếp nhăn của sản phẩm . Đồng thời thẩm thấu nhanh và sâu xuống các lớp tế bào để loại bỏ các nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi và cân bằng cho da .
  Chế ngự những nếp nhăn có săn và ngăn ngừa sự xuất hiện các nếp nhăn mới .
  Hướng dẫn sử dung: Dùng vào buổi sáng và tối. Thoa lên vùng da có nếp nhăn hay các vùng dễ xuất hiện các nếp nhăn như vùng mắt, cổ, khóa miệng. Sử dụng liên tiếp trong vòng từ 3-4 ngày để phát huy tác dụng sản phẩm
  Bước 3 : Giai đoạn bổ xung / Lift contour A serum
  Cung cấp dưỡng chất và hỗ trợ làm trắng da:
  Dưỡng chất cần thiết trong sản phẩm giúp tăng cường tính đàn hồi cho da, mang lại cho bạn làn da khỏe đẹp
  - Chiết xuất Jogudung, hỗn hợp Ohengdan và Vitamin A có tác dụng làm mịn, hồi phục làn da bị lão hóa, mất độ đàn hồi, giúp da trở nên căng mịn, không chảy xệ. Collagen tự nhiên duy trì độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho da, cung cấp dưỡng chất cho làn da bị tổn thương tác động của môi trường và các tinh chất thiên nhiên giữ cho da luôn mềm mại, mịn màng.
  - Giảm thiểu tổn thương cho da do mất Collagen và Elastine.
  - Acetyl, Vitamin A: Tăng cường độ đàn hồi.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều nhẹ nhàng khắp mặt, cổ. Đặc biệt vùng da yếu quanh cổ.
  Gia bán 5.491.000 Đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

 10. #10
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gửi
  62
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Năng lực viết bài
  279

  Mặc định Re: Nở ngực an toàn và hiệu quả!!


  Whitening system AD

  Bộ đặc trị nám và tàn nhang

  Vẻ đẹp tươi sáng từ tận lớp trong cùng của da.
  Giới thiệu sản phẩm:
  - Các dưỡng chất làm trắng da với cấu trúc khoa học có thể thẩm thấu sâu xuống các lớp da, phát huy hiệu quả làm trắng tập trung chính vào những vùng da tổn thương. Ngoài ra với hàm lượng các chiết xuất từ dược thảo như trà xanh, lá dâu tằm …có tác dụng tăng cường tính năng làm trắng cho sản phẩm.
  - Nghiên cứu về da bắt nguồn từ việc nghiên cứu chuyên môn về y học cổ truyền..
  - Chiết xuất Ohaengdan tăng cường sự tuần hoàn cho da
  ( Đăng ký độc quyền số 2004 – 33744 )
  - Chiết xuất từ Mộc hương, Nhân Sâm, Bạch truột ... giúp bổ sung những thành phần còn thiếu theo thuyết Âm dương ngũ hành, nhằm cân bằng và tạo sự liên kết hài hoà trong cơ thể giúp làn da trở nên khoẻ mạnh một cách tự nhiên.
  - Cung cấp dưỡng chất, tăng cường khả năng làm sạch da.
  - Tác dụng loại bỏ sắc tố da.
  - tăng cường sức sống cho da.
  - Loại bỏ lớp sừng, điều tiết lỗ chân lông, tăng cường độ đàn hồi, duy trì sự cân bằng cho da


  Turn Over Peeling Gel – Loại bỏ lớp sừng
  Thành phần và công dụng:
  Với kết cấu dưới dạng một loại Gel đặc biệt có tác dụng giúp loại bỏ các lớp sừng già không cần thiết và làm sạch các chất cặn bã bám trên bề mặt da, đồng thời tạo môi trường da thuận lợi cho các dưỡng chất làm trắng có thể thẩm thấu sâu xuống các lớp da. Các chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như trà xanh, cám gạo …giúp làn da trở nên sáng bóng, mềm mại sau khi đã được loại bỏ lớp sừng già.
  Chiết xuất thiên nhiên: cám gạo, lá bạch quả, trà xanh, dưa chuột, rau sam, cam thảo …..
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt sạch, thấm khô sau đó thoa một lượng kem vừa đủ lên khắp mặt tránh vùng mắt và miệng. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn từ trong ra ngoài sẽ giúp loại bỏ chất sừng và các chất cặn bã bám trên da.
  Quy cách: 30ml / 2 Tuýp
  Powder Essence : Làm trắng tập trung
  Công dụng:
  Hỗn hợp các thành phần làm trắng da và các chiết xuất từ dược thảo kết tinh dưới dạng bột tăng cường tính năng làm trắng đồng thời giúp hồi phục làn da tổn thương do tác hại của Stress hay dấu vết của các đốm đồi mồi.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều lên mặt vào mỗi sáng, tối. Thoa nhiều lần lên vùng da có nếp nhăn hay các vùng dễ xuất hiện nếp nhăn như vùng mắt, cổ. Hãy sử dụng liên tiếp trong 3 – 4 ngày để phát huy hết tác dụng của sản phẩm.
  - Thao tác 1: Bỏ màng nén
  - Thao tác 2: Cầm lọ bằng 2 tay, ấn nhẹ nhàng để phần bột phía trên rơi đều xuống phần lọ phía dưới.
  - Thao tác 3: Lắc nhẹ lọ từ trái sang phải trong vòng 1 phút để trộn đều phần bột và phần dung dịch,
  - Thao tác 4: Sau khi mở nắp lọ, đóng bằng nắp khác có hình đầu vú.
  - Thao tác 5: Dùng tay ấn lên vùng đầu vú lấy một lượng dưỡng chất vừa đủ và thoa đều khắp mặt.
  Quy cách: 5g x 10 chai
  C Plus serum
  Thành phần và công dụng:
  Tinh chất thiên nhiên, dưỡng chất chiết xuất từ các loại hoa …cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho vùng da khô ráp, đồng thời kết hợp với Vitamin C có tác dụng loại bỏ sắc tố da giúp cho làn da trở nên khoẻ mạnh, sáng đẹp tự nhiên. Ngoài ra với hàm lượng chiết xuất Ohaengdan giúp cung cấp lượng nước cần thiết cho da đồng thời bảo vệ da tránh các tác hại của môi trường, hạn chế các tổn thương cho da.
  Hàm lượng vitamin C có tác dụng hiệu quả loại bỏ sắc tố da.
  Tinh chất thiên nhiên, dưỡng chất chiết xuất từ các loại hoa phát huy hiệu quả dưỡng ẩm tối ưu.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều một lượng Powder Essence lên khắp vùng mặt và cổ, sau đó dùng tay ấn nhẹ nhàng lên bề mặt da.
  Dung tích: 20ml x 2 Chai

  Các bước sử dụng bộ Mỹ phẩm:
  Bước 1: Giai đoạn chuẩn bị / Turn over Peeling gel
  Loại bỏ lớp sừng
  - Với kết cấu dưới dạng Gel đặc biệt có tác dụng loại bỏ các lớp sừng già không cần thiết và làm sạch các chất cạn bã bám trên bề mặt da , đồng thời tạo môi trường sạch sẽ cho các dưỡng chất làm trắng và ngăn ngừa lão hoá thẩm thấu sâu xuống các lớp tế bào. Các chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như trà xanh, cám gạo ... giúp làn da trở nên tươi sáng , mịn màng sau khi được loại bỏ lớp sừng già.
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt sạch, thấm khô sau đó thoa một lượng kem vừa đủ lên khắp mặt tránh vùng mắt và miệng. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn từ trong ra ngoài sẽ giúp loại bỏ các chất cạn bã bám trên da.
  Bước 2 : Tập trung tác dụng / Powder Essence.
  Làm trắng tập trung:
  Hỗn hợp các thành phần làm trắng da và các chiết xuất từ thảo dược kết tinh dưới dạng bột, tăng cường tính năng làm trắng đồng thời giúp phục hồi làn da tổn thương do tác hại của Stress hay dấu vết các đốm đồi mồi.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều lên mặt vào mỗi sáng, tối . Thoa nhiều lần lên vùng da sẫm màu có các đốm tàn nhang và đồi mồi như 2 gò má hay các vùng dễ xuất hiện nếp nhăn như vùng mắt, cổ... Hãy sử dụng 3-4 ngày trong một tuần để phát huy hết tác dụng của sản phẩm
  Bước 3: Bổ sung dưỡng chất / C plus serum.
  Cung cấp dưỡng chất
  - Tinh chất thiên nhiên, dưỡng chất chiết xuất từ các loài hoa, cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho vùng da khô ráp, đồng thời kết hợp Vitamin C có tác dụng loại bỏ sắc tố da giúp cho làn da trở nên khoẻ mạnh, sáng đẹp tự nhiên. Ngoài ra với hàm lượng chiết xuất Ohaengdan giúp cung cấp lượng nước cần thiết cho da, đồng thời bảo vệ da tránh các tác hại của môi trường , hạn chế các tổn thương cho da.
  - Hàm lượng Vitamin C có tác dụng hiệu quả loại bỏ sắc tố da.
  - Tinh chất thiên nhiên, dưỡng chất chiết xuất từ các loại hoa phát huy hiệu quả dưỡng ẩm tối ưu.
  Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều một lượng C Plus Serum lên khắp vùng mặt và cổ, sau đó dùng tay ấn nhẹ nhàng lên bề mặt da.
  Gia bán 5.491.000 Đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  Haemiin Dual Perfect
  Dưỡng trắng da giữ ẩm, giử nước cho da
  Giới thiệu sản phẩm
  Haemiin là bộ mỹ phẩm cơ bản mang lại làn da sáng đẹp nhờ các tinh chất chiết xuất từ thảo dược và các thành phần dưỡng chất khác có tác dụng ngăn ngừa các yếu tố bên ngoài gây hại cho da.
  Haemiin là sản phẩm tin dùng của những phụ nữ mong muốn một làn da đẹp, sáng bong, đặc biệt với những phụ nữ lứa tuổi 30-40.
  Đặc tính của Haemiin Dual perfect
  1. Hoạt tính hóa chức năng da và làm trắng da
  2. Tăng cường bảo vệ da và giảm các vấn đề về da
  3. Tăng cường khả năng giữ ẩm chất dinh dưỡng cho da
  Haemiin Dual perfect Toner - Nước cân bằng độ ẩm
  Công dụng:
  Toner được sản xuất từ các chiết xuất từ dược thảo rất an toàn cho da, đồng thời cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái với một làn da sạch sẽ, sáng bóng.
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt thật sạch, lấy một lượng vừa đủ ra bong, lau nhẹ nhàng theo cấu tạo lớp da từ trong ra ngoài.
  Thể tích: 140 ml / 4,92 FL OZ

  Haemiin Dual perfect Essence- Tinh chất tăng cường dưỡng chất
  Công dụng:
  Essence có tác dụng hiệu quả trong cung cấp lượng nước cần thiết cho làn da bị thô ráp do thời tiết hay những tác động bên ngoài, đồng thời luôn cung cấp đầy đủ dưỡng chất thảo dược nuôi dưỡng da, mang lại cho bạn làn da khỏe mạnh, sáng bóng.
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi thoa kem, ấn nhẹ nhàng theo thứ tự từ 2 bên gò má – cằm – trán – mũi sẽ giúp da hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.
  Có thể dùng cho tất cả các loại da.
  Thể tích: 40ml / 1,4 FL,OZ


  Haemiin Dual pefect Emulsion - Nhũ tương cung cấp độ ẩm
  Công dụng:
  Với thành phần Hyaruronsan có tác dụng giữ ẩm tốt, Emulsion cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết cho da, ngăn ngừa sự thô ráp, giúp làn da trở nên sáng bóng, mịn màng.
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi thoa kem Essence, lấy một lượng vừa đủ thoa đều, nhẹ nhàng lên khắp mặt, cổ…
  Thể tích: 140ml / 4,92 FL.OZ

  Haemiin Dual perfect Eye Cream - Kem đặc trị nhăn và thâm quầng mắt
  Công dụng:
  Eye cream với chiết xuất từ dược thảo có tác dụng dịu nhẹ với làn da, giúp giữ ẩm và làm giảm sự thiếu hụt nước ở vùng da quanh mắt, giúp vùng da này luôn khỏe mạnh, đầy sức sống.
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi thoa kem Emulsion hoặc serum, lấy một lượng vừa đủ vừa xoa vừa ấn nhẹ nhàng lên vùng da quanh mắt giúp vùng da này hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.
  Thể tích: 30g / 1,05 OZ

  Haemiin Dual perfect Cream - Kem tăng cường độ ẩm, ngăn ngừa lão hoá
  Công dụng:
  Với chiết xuất từ thảo dược có tác dụng bảo vệ da giúp làn da luôn khỏe mạnh, đồng thời thành phần dưỡng chất và tinh chất giữ âm tự nhiên Hyroronsan mang lại cho bạn làn da sáng đẹp, mịn màng.
  Hướng dẫn sử dụng: Sau khi tiến hành những chăm sóc cơ bản cho da, lấy một lượng vừa đủ thoa đều, nhẹ nhàng lên khắp mặt, cổ…Để da hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn, hãy ấp long bàn tay đã xoa nóng lên mặt khoảng 2- 3 lần.
  Thể tích: 50g / 1,76 OZ

  Giá bán:4.675.000 đ
  Vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 08.6670.2252
  Di động: 091.641.3839 Thu Hà – 093 841 3839 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com  Lalisse Oil-Free Moisturiser
  Kem dưỡng da dành cho da dầu và da hỗn hợp
  Giới thiệu sản phẩm:
  Kem dưỡng chỉdùng cho da dầu và da hỗn hợp, làm da sáng mịn nhưng không làm bít lỗ chânlông. Lấy đi dầu dưới da và se khít lỗ chân lông.
  LalisseOil-Free Moisturiser – sản phẩm kem dưỡngda được chiết xuất từ các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên, rất có lợi choviệc chăm sóc da bằng phương pháp thiên nhiên tránh gây kích ứng da.
  Kem dưỡng da vớicông thức Oil-Free (không tạo chất nhờn) cùng với các thành phần thảo dược, cótác dụng làm thoáng lỗ chân lông ngăn cho da không bị khô, duy trì độ ẩm cho davà bảo vệ với độ pH thích hợp cho da, giữ làn da luôn mịn màng và tươi sáng. Đồngthời kem dưỡng da giúp phục hồi lại vẻ tươi trẻ và mịn màng của làn da ; Làm dịusự kích ứng mạnh mẽ của da ; se nhỏ lỗ chân lông.

  Thành phần chính:
  PurifiedWater, 1,3-Butanediol, Vitamin E Acetate, Cyclomethicone, Natural Squalane,B-glucan, Hyaluronic Acid, Propanetriol (Glycerol), Pearl extract, ArgyWormwood Leaf extract, Chinese Angelica extract, Sanchi Root extract,Honeysuckle Flower extract, Aloe Gum, Propylparaben-4, Carbopol 980, Tween-80,Sodium PCA.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Sử dụng saukhi đã rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt Lalisse hoặc bằng nước sạch, dùng 1 lượngvừa đủ thoa đều toàn bộ bề mặt da.
  Sử dụng 2 – 3lần/ngày. Nên dùng Lalisse Oli-Free Moisturiser sau khi sử dụng Serum No.1 và No.2 để đạt hiệu quả tốt nhất.
  Quy cách: 50 ml
  Giá bán: 600.000 đ
  Số đăng ký: 11720/08/CBMP - QLD
  Kết hợp với LalisseCleanser ; Lalisse Masque ; Anti-Spot Skin Serum No.1 hoặc No.2 ; để có hiệu quảđiều trị tốt nhất.
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


  Chiro Whitening Placentrum Cream
  Dưỡng trắng da hiệu quả
  Công dụng: Thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên làm cho làn da trở nên sáng đẹp và mịn màng, mờ vết nám và sẹo rỗ. Với tinh chất Arbutin chiết xuất từ cây xanh, có tác động ức chế tổng hợp Melanin - là chất trị nám và làm trắng da phổ biến ở Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cùng với tinh dầu Mink, Filatov chiết xuất từ thực vật, giúp cho da kháng khuẩn tạo dinh dưỡng và giữ ẩm cho làn da, kết hợp với chất dưỡng thể sữa Lecithin từ tự nhiên giúp da trẻ hóa, đàn hồi và khỏe mạnh, cải thiện làn da yếu ớt sạm nắng vì ô nhiễm môi trường.

  Cách dùng: Rửa sạch và lau khô mặt, ấn nhẹ xuống bề mặt hộp, thoa kem lên mặt, cách 4 tiếng rửa mặt lại bằng nước sạch. Đậy nắp lại ngay sau khi sử dụng.
  Giá bán:880.000 đ
  NNK: CTy Vạn An Sinh( vivalife, viva life)
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com
  Feiya Gif Set
  Kem dưỡng trắng da tái tạo da & chống lão hóa trọn bộ

  Giới thiệu bộ sản phẩm mỹ phẩm đặc biệt:
  1.Feiya Cleanser: 50ml
  2.Feiya Peeling: 15g
  3.Feiya Day Cream:15g
  4.Feiya Night Cream: 15g

  Feiya Cleanser
  Công dụng Feiya Cleanser 50ml:
  Giúp rửa sạch những bụi bẩn đồng thời lấy đi những tế bào chết trên da. Được kết hợp bởi sản phẩm làm dịu da, giúp da luôn mềm mại, khoẻ mạnh mặc dù bạn đang sống trong môi trường ô nhiễm.
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt bằng nước sạch rồi lấy 1 lượng Feiya Cleanser vừa đủ xoa đều lên mặt từ 1 đến 2 phút rồi rửa mặt lại cho thật sạch. Sau đó bạn có thể sử dụng kem dưỡng Feiya

  Feiya Peeling
  Công dụng Feiya Peeling 15g:
  Feiya Peeling gồm nhiều thảo dược thiên nhiên giúp đẩy mạnh quá trình bóc đi những tế bào nám, làm mờ các vết tàn nhang, tế bào bị sạm và những đốm nâu. Bạn nên kết hợp với Feiya Day Cream và Feiya Night Cream để cho kết quả tốt nhất
  Hướng dẫn sử dụng: Rửa mặt sạch bằng sửa rửa mặt Feiya Cleanser.Thoa 1 lớp kem Feiya Peeling vừa đủ lên mặt, sau đó thoa tiếp kem Feiya Night Cream. Sáng hôm sau rửa mặt bằng sửa rửa mặt Feiya Cleanser rồi sử dụng Feiya Day Cream

  Feiya Day Cream
  Công dụng Feiya Day Cream 15g: Là 1 loại kem chứa nhiều dưỡng chất đặc hiệu có khả năng điều trị thích hợp cho cả người Phương Đông lẫn Phương Tây. Tinh chất ngọc trai thiên nhiên, chất kháng khuẩn, các dưỡng chất vitamim A, D, E giúp làn da trẻ lại 1 cách hiệu quả
  Feiya Day Cream là làm dịu các mụn sưng đỏ, giảm hẳn mụn đầu đen, làm mờ các vết thâm, tàn nhang và các đốm nâu. Ngoài ra, kem còn chứa dưỡng chất chống nắng , ngăn ngừa tia tử ngoại UVA, UVB. Sử dụng Feiya Day Cream trong 1 thời gian dài da bạn sẽ trở nên trắng sáng hơn, khoẻ mạnh, tươi trẻ và luôn đẹp rạng rỡ.
  Hướng dẫn sử dụng: Buổi sáng sau khi ngủ dậy rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt Feiya Facial Cleanser, lau khô rồi thoa 1 lớp kem mỏng lên mặt và cổ. Rồi bạn có thể trang điểm bình thường. Luôn sử dụng vào mỗi sáng để có kết quả tốt nhất. Rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt vào buổi tối và thoa kem Feiya Night Cream

  Feiya Night Cream
  Công dụng Feiya Night Cream 15g: Kem dưỡng da ban đêm chứa các thành phần giúp cho da bạn luôn mềm mại, ngăn ngừa các vết nám. Feiya Night Cream lấy đi các tế bào chết và đẩy mạnh sự tái tạo tế bào da, giúp da luôn mềm và bóng mượt như da em bé.
  Hướng dẫn sử dụng: Trước khi ngủ rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt Feiya Facial Cleanser,lau khô rồi thoa 1 lớp kem vừa đủ.Sáng hôm sau rửa mặt sạch bằng sữa rữa mặt rồi sử dụng Feiya Day Cream.
  Giá bán: 2.280.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


  Sheep Placenta Extract

  Mỹ phẩm uống trắng da, chống lão hóa và tái tạo da
  Giới thiệu sản phẩm:
  Là sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, tinh chất nhau thai cừu, sữa bò, sữa ong chúa, góp phần vào việc bù đắp nguồn dinh dưỡng hằng ngày cho cơ thể. Giúp cho cơ thể bổ sung đầy đủ dưỡng chất sẽ làm cho làn da bạn trở nên mịn màng, trắng sáng hơn, trẻ đẹp đẹp hơn, đẩy lùi và ngăn ngừa lão hóa da.


  Công dụng:
  * Tăng cường sức khoẻ, Bổ sung calci, vitamin và khoáng vi lượng.
  * Tăng cường trao đổi chất, làm khoẻ hệ tiêu hoá, làm khoẻ xương
  * Chống lão hóa da & đẩy lùi các vết nhăn trên da.
  * Làm Trắng da,…
  Hướng dẫn sử dụng: Ngày 02 lần 1 ngày, mỗi lần 1 viên.
  Quy cách: 60 viên
  Giá bán: 1.100.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin thoi: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com

  PEARL Whitening & Spots Removing

  Sản phẩm Hỗ trợ & điều trị nám da

  Sản xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên

  Hồi sinh da nám và lão hóa da với viên gel làm từ ngọc trai

  Giới thiệu sản phẩm:
  Trong nhịp sống ngày càng cao và đặc thù ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, những bệnh lý về da ngày càng gia tăng khiến phái đẹp lo lắng, nhất là bệnh nám da. Từ trước đến nay, có không ít phương pháp chữa nám da, từ dân gian đến hóa dược hiện đại nhưng đều chưa mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.
  Bằng công nghệ hiện đại được chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng ở Nhật, mà các sản phẩm có thể làm trắng da, loại bỏ các đốm tàn nhang, đào thải độc tố làm đẹp da, điều chỉnh nội tiết tố, chống oxy hoá và chậm lão hoá với tác dụng tuyệt vời làm giảm da thô, khô và chảy sệ, đốm nâu, đồi mồi, tàn nhang, loại bỏ mụn.
  Đồng thời sản phẩm còn giúp hỗ trợ điều trị bệnh táo bón, dạ dày, hội chứng tiền mãn kinh, bệnh rụng tóc, bệnh gan, các chứng thoái hoá xương và viêm xương…  Thành phần: Sản phẩm được làm từ các nguyên liệu tự nhiên 100% và quý giá như Ngọc trai, Aloe, Linh chi, Hạt nho và Nhân sâm.
  Sản phẩm phù hợp với các trường hợp sau:
  * Phụ nữ có da bị chảy sệ và thô, bị nám, có nhiều đốm nâu, ngực chảy sệ.
  * Người có triệu chứng mất ngủ, trầm cảm, rụng tóc, táo bón.
  * Người cần cải thiện thể chất và tăng sức đề kháng cho cơ thể.
  * Chống lão hoá, cải thiện khả năng sinh lý và triệu chứng lãnh cảm.
  Hướng dẫn sử dụng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên, sáng và chiều, sau khi ăn uống nhiều nước lọc và trái cây sau khi uống thuốc, tuốc sẽ được hấp thu tốt nhất
  Quy cách:
  1 Hộp 60 viên
  Giá bán; 1.100.000 đ
  Vui lòng liên h:
  Đin tho
  i: 08.6670.2252
  Di đ
  ng: 0916 41 38 39 Thu Hà – 0938 41 38 39 Xuân Thành
  Website:
  www.khoedep24h.net
  www.sieuthithucphamchucnang.com


+ Viết bài mới
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •