em ở Bãi Sau VT., ai gần đó thì pm [email protected] . miễn tiếp bot.