:m30: Tham khảo ....các MEM ai có nhu cầu thì nghía qua