:)) Kết hợp 2 loại game Tetris & Contra lại.....xem mà tức cười
:m30: Mấy bác người Nga vui tính phết =))

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.