[/COLOR]
:79:
Gỗ Trắc đỏ Nam Phi
[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=Blue]dày 10cm trở lên
Gỗ xẻ (1000 m3 ) dài từ 2=>4 m
Quy cách :


Gỗ tròn ( 380 m3 ) dài từ 2=>4 m

36-46cm chiếm 40%
30-34cm chiếm 52%
[COLOR=blue][COLOR=Purple]20-25cm chiếm 8%


Đường kính Quy cách :


18 -24cm 10% (+/- 3%)


25 - 34cm 60% (+/- 3%)

35 - 46cm 30% (+/- 3%)
Đồng giá 90triệu/m3

có chiết khấu hoa hồng cho người giới thiệu


Tt cả đu có giy t hp pháp ,đy đủ ,hàng có
sn trong TP có thể đi xem không cn đ
[/SIZE]
Phương 0 9 0 7 8 9 8 9 1 8

Duy 0 9 0 8 5 6 7 8 9 [SIZE=7]0

,bao vận chuyển trong TP.HCM (20km)
[COLOR=red][SIZE=4]t cọc


Vài hình ảnh tham khảo