Trên tumblr có tài khoản chuyendutraithang làm dịch vụ dụ trai thẳng chat sex. Giao dịch thì phải ck cho hắn trc thì hắn mới thực hiện. Không bita trong diễn đàn có ai sử dụng dịch vụ này chưa cho mình tham khảo nhé. Thanks!