[/COLOR] :79: Gỗ Trắc đỏ Nam Phi
[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR] [COLOR=Blue]dày 10cm trở lên Gỗ xẻ (1000 m3 ) dài từ 2=>4 mQuy cách : Gỗ tròn ( 380 m3 ) dài từ 2=>4 m 36-46cm chiếm 40% 30-34cm chiếm 52% [COLOR=blue][COLOR=Purple]20-25cm chiếm 8% Đường kính Quy cách :
18 -24cm 10% (+/- 3%)
25 - 34cm 60% (+/- 3%) 35 - 46cm 30% (+/- 3%) Đồng giá 90triệu/m3 có chiết khấu hoa hồng cho người giới thiệu
Tt cả đu có giy t hp pháp ,đy đủ ,hàng có
sn trong TP có thể đi xem không cn đ
[/SIZE]
Phương 0 9 0 7 8 9 8 9 1 8 Duy 0 9 0 8 5 6 7 8 9 [SIZE=7]0 ,bao vận chuyển trong TP.HCM (20km) [COLOR=red][SIZE=4]t cọc
Vài hình ảnh tham khảo