:m11:Hết biết ....một nguyên tố hóa học được định hình & phát hiện ....
:c10:Không biết có đún ko ??!!

Đây là tư liệu khoa học về một nguyên tố mới được thêm vào “bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học”:
1. Tên nguyên tố : Con Gái
2. Ký hiệu: Gi (Girl)
3. Khối lượng nguyên tử: !! Cấm không được đụng chạm đến vấn đề này.
4. Tính chất vật lý: Thường có hình tròn trịa. Sôi và đông lạnh không dự báo. Tan chảy khi được đối xử đúng mực.
5. Tính chất hóa học: Hoạt tính cao, không ổn định. Chịu sức hút của vàng, bạc và bạch kim. Có thể hấp thụ năng lượng thực phẩm lớn. Có thể bị đổi mầu khi đứng cạnh các vật mẫu “nổi” hơn.
6. Sử dụng: có tính trang trí cao. Là chất xúc tác mạnh cho sự phân tán


:c11:Có thể ít nhiều MEM của VB muốn ..làm con gái khi đoọc xong bài này
:c15:Hãy là chính mình ....chả có gì phải ngại ..sống thật với bản thân là tốt nhất