Thấy có phòng GYM đẹp quá, muốn đi tập mà chưa có ai quen để hướng dẫn nên còn ngại