NHẬN LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ
NHẬN LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM,
GỠ RỐI SỔ SÁCH KẾ TOÁN.
Với 8 năm kinh nghiệm Kế Toán Trưởng trong lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng cho các công ty TNHH, công ty Cổ Phần.
Kinh nghiệm nhiều lần quyết toán với cơ quan thuế, kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung trên giấy phép ĐKKD…
Doanh nghiệp có nhu cầu xin liên hệ: Ninh Vân – 098.999.6895