Hi all!

Hiện nay tạm thời forum chúng ta có tổng cộng 3 themes.

Theme 1: Default theme của phpbb, demo: index.php?style=1

Theme 2: Autinhyeu do NinhAnh design, demo: index.php?style=2

Theme 3: Summer do NinhAnh design, demo: index.php?style=3

Còn chờ gì nữa!!!! Hãy chọn 1 theme mà bạn ưng ý nhất để tiện việc browsing forum nhé!

Bạn có thể làm điều đó bằng cách vào User Control Panel => Board Preference => Edit Global Settings hoặc truy cập trực tiếp qua link này ucp.php?&i=165
sau đó tìm đến mục My Board Style.

Khi nào có thời gian mình sẽ tiếp tục upload thêm nhiều themes nữa.

Have fun!!!