Phan mem ke toan Intecso Accounting được đánh giá là sản phẩm có đầy đủ nhất về các nghiệp vụ kế toán với các phân hệ sau(Kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, hệ thống báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo cổ phần hoá).

Về nghiệp vụ kế toán
Phan mem ke toan Intecso - với các đầy đủ đầu vào chứng từ nghiệp vụ khác nhau như: (phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, báo nợ ngân hàng, hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng, hoá đơn dịch vụ, chứng từ bù trừ công nợ, phiếu nhập, phiếu xuất kho, phiếu điều chuyển kho, phiếu nhập xuất thẳng, phiếu xuất hàng bán trả lại nhà cung cấp, phiếu nhập hàng bán bị trả lại ..).Về hệ thống sổ sách
Phan mem ke toan Intecso Accounting đáp ứng đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo các thông tư mới nhất do bộ tài chính ban hành, và theo các hình thức ghi chép mà người sử dụng có thể lựa chọn(Nhật ký chứng từ, nhật ký chung, chứng từ ghi sổ)
Hệ thống sổ sách báo cáo trong Intecso Accounting được cập nhập và thay đổi thường xuyên khi có sự thay đổi báo cáo do bộ tài chính ban hành.

Về hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế
Intecso Accounting không những đáp ứng đầy đủ nhất các báo cáo như(Bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh phần I,II,II, bảng phân tích tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ”theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp”, báo cáo thuyết minh tài chính, bảng kê thuế đầu ra đầu vào, tờ khai thuế, quyết toán thuế... theo thông tư, quyết định mới nhất do bộ tài chính ban hành) mà còn cung cấp chức năng sửa mẫu biểu, cách thức nhặt số liệu của từng loại báo cáo cho người sử dụng có thể dễ dành khai báo cách nhặt số liệu.
Intecso Accounting cho phép quản lý thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo khách hàng, nhà cung cấp, hoá đơn, thuế suất ...Tự động tính thuế theo thuế suất và tổng giá trị hàng hoá bán ra, mua vào. Ngoài ra người dùng có thể lựa chọn kê khai thuế đồng thời hạch toán, kê khai chưa hạch toán hoặc ngược lại.

Về kế toán quản trị
Phan mem ke toan Intecso Accounting đáp ứng đầy đủ việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như: Chi phí từng bộ phận (trung tâm phí), từng công việc, sản phẩm...: Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện với kế hoạch về doanh thu, chi phí, lợi nhuận; quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ; Phân tích mối quan hệ về chi phí và khối lượng với lợi nhuận, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
Intecso Accounting cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin thực hiện , các định mức, đơn giá, ... phục vụ cho công tác lập kế hoạch, kiểm tra, điều hành và ra quyết định.
Intecso Accounting cho phép quản trị công nợ đến chi tiết từng khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên tạm ứng, từng hoá đơn phải thu/phải trả, từng vụ việc/hợp đồng, tuổi nợ của từng khách hàng trên từng hoá đơn, từng món vay, từng lần tạm ứng.
Intecso Accounting cho phép quản lý nhiều đơn vị cơ sở/bộ phận hạch toán. Cho phép lên số liệu từng đơn vị hoặc số liệu toàn (tổng) công ty với sổ liệu được nhập từ nhiều nơi chuyển về công ty

Quý khách có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ (INTECSO) chuyên cung cấp phần mềm kế toán chất lượng cao.
Trụ sở chính: Phòng 303, D1, Ngõ 32, Đường Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 4 35765550 hoặc +84 4 38524412
Email: [email protected]
Website : http://intecso.com.vn/
Phan mem ke toan

Bạn có thể tham khảo thêm các dịch vụ của công ty chúng tôi tại đây:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi that van phong | thiet ke noi that | phan mem ke toan | dịch thuật | dich thuat | dịch thuật công chứng | dich thuat cong chung | Dong trung ha thao | Đông trùng hạ thảo | cao linh chi | linh chi | hong sam | Nam linh chi | sam han quoc | nhan sam han quoc | nhan sam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------