Game tư duy Nhật Bản khó vỡ đầu

Game rất khó, có 100 bài tất cả. Chơi đc hết thì IQ tương đương Anh-x-tanh.

http://www./games/sokuban/
/games/sokuban/