Tổ chức ca nhạc, cho thuê ca sĩ, nhóm nhạc, cung cấp ca sĩ chuyên nghiệp
>> Xem chi tiết và báo giá Tổ chức ca nhạc, cho thuê ca sĩ, nhóm nhạc, cung cấp ca sĩ chuyên nghiệp


CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI DƯƠNG
Tổ chức sự kiện, sản xuất và buôn bán trang thiết bị tổ chức sự kiện, cung cấp nhân sự chuyên nghiệp cho sự kiện


Website : www.daiduongevent.vn


Điện Thoại phòng kinh doanh : 0985771133 – 01682441249 Mr Đại


Email : [email protected]