Nhờ admin xóa Account và những bài viết

Vì lí do rieng va minh khong con sai nua, mình xin phép admin xóa giúp mình tài khoản và tất cả bài viết của mình, cảm ơn!