TIÊU ĐỀ: D TOÁN – TÂN HƯNG VIT


“Gii pháp mm cho công vic ca bn”


D toán d thu DELTA Version 8.x năm 2012 có các tính năng vượt tri như :


Lp d toán, thanh quyết toán, đu thu các công trình Xây dng, Giao thông, Thu li, Trm biến áp, Đường dây ti đin, Hi đo ….


Cp nht đơn giá năm 2008/2009/2010/2011, s dng đnh mc 1776/1777/1778/1779 và tt c các đnh mc ban hành trước đó .


Cp nht đy đ quyết đnh 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 ca B Xây Dng v đnh mc chi phí qun lý d án và tư vn đu tư xây dng công trình hay Ngh Đnh 99/2007/NĐ-CP v qun lý chi phí đu tư xây dng công trình, theo Thông tư S 05/2007/TT-BXD và 18/2008/TT-BXD,TT 06/2010/TT-BXD.


Giao din thân thin ging phn mm Microsoft Excel.


Có nhiu cách chiết tính, d thu phc v cho vic làm thu ca doanh nghip.


Có kh năng xut sang Microsoft Excel vi đy đ công thc, đnh dng,v.v.. ( Khi xut sang Excel vn gi nguyên đnh dng, công thc trong tng Sheet và công thc liên kết gia các Sheet).


Có kh năng ly tiên lượng d toán t bt kỳ 1 d toán nào như d toán 97 năm 1997,......năm 2007 hoc tiên lượng làm trên Excel.


Có kh năng thm đnh công trình đ tìm ra s sai lch v khi lượng, đơn giá.


Có kh năng kết ni các tiên lượng li thành 1 tiên lượng duy nht.


Dùng đa đơn giá, đa hng mc trong 1 công trình mà không cn tách 1 hng mc thành 1 file như các phn mm d toán khác.


Cơ s d liu hiu chnh d dàng, trc quan và đc bit là có đ đơn giá, đnh mc ca 64 Tnh, Thành ph.


Tính bù giá nhiên liu, bù giá ca máy, cước vn chuyn, t đng v biu đ tiến đ thi công, ghi bn v sang Autocad.


H tr người dùng lp công tác Tm tính có phân tích Vt tư/ Nhân công/ Máy đy đ, cho phép thêm vt tư mi vào cơ s d liu đ dùng cho nhiu công trình.


Thay đi giao din linh hot cho các bài thu và theo các thông tư khác nhau.


Chuyn đi qua li xi măng PC30 và PC40 cho 1 công tác hay toàn b công trình.


Chuyển đổi từ bê tông thường thành bê tông thương phẩm và ngược lại.


T đng cp nht đơn giá mi - phiên bn mi.


Cùng nhiu tính năng ưu vit khác … Link download bn dùng th Mediafire:


http://www.mediafire.com/?9b5yppp02dpdl15


Mi chi tiết xin vui lòng liên h:


01643.277.888 (Mr.Trình) – 0916896472 (Ms.Uyên)


CÔNG TY CP ĐU TƯ XD VÀ PHÁT TRIN CÔNG NGH TÂN HƯNG VIT


Add : 244 Đin Biên Ph - Phường 17 - Qun Bình Thnh, HCM


Tel/Fax: (08).35.125.795


Email: [email protected]


Web: www.tanhungviet.vnwww.tanhungviet.com.vn


Xin chân thành cm ơn và chúc Quý khách hàng luôn thành công !