Thêm một số trường ĐH cho biết sẽ mở ngành mới trong kỳ tuyển sinh 2012.
ĐH Luật Hà Nội dự kiến ngoài hai ngành đào tạo ĐH vẫn tuyển sinh là luật và luật thương mại quốc tế, trường mở thêm ngành mới là luật kinh tế, tuyển sinh theo khối A,C, D1 trong mùa tuyển sinh 2012. Ngành luật thương mại quốc tế (tuyển sinh khối D1) cũng là ngành mới được mở từ năm 2011, tuyển sinh khóa đầu 150 chỉ tiêu.

ĐH Hùng Vương, năm 2012 mở 6 ngành đào tạo trình độ ĐH mới là sư phạm vật lý, giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và kinh tế nông nghiệp.

ĐH Tây Bắc mở thêm ngành mới là quản trị kinh doanh, tuyển sinh theo khối A và D1 ở hệ đào tạo trình độ cao đẳng.

ĐH Điều dưỡng Nam Định cũng mở thêm ngành đào tạo cao đẳng mới là cao đẳng hộ sinh, học ba năm, tuyển sinh theo khối B với 50 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, nhiều trường cũng cho biết sẽ mở thêm khối A1 nếu khối này được Bộ GD&ĐT bổ sung trong kỳ tuyển sinh tới như: ĐH Đại Nam, ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định, ĐHQG TP.HCM…

Trước đó, các trường: ĐHQG Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN), ĐHQG TP.Hồ Chí Minh (cá trường: ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Kinh tế – Luật, ĐH Quốc tế), ĐH Ngoại thương, ĐH Tài chính marketing, ĐH Mỏ Địa chất, ĐH Điện lực, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, ĐH Văn hoá TP.Hồ Chí Minh, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và tuyên truyền cho biết sẽ dự kiến bổ sung chuyên ngành mới trong năm 2012.