Miễn thi ngoại ngữ đối với trình độ Thạc sĩ
(Dân trí) - Đó là những trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng ngoại ngữ…
Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra.

Bên cạnh những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trên, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định trình độ của các chứng chỉ được miễn, nhưng trình độ đó không thấp hơn trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IETLS 4,0 trở lên hoặc tương đương.

Tiếng Nga TRKI cấp độ 1 hoặc tương đương; tiếng Trung HSK cấp độ 4 hoặc tương đương; tiếng Pháp TCF niveau 1 trở lên hoặc tương đương; tiếng Đức ZD cấp độ 2 hoặc tương đương và các chứng chỉ của các ngoại ngữ khác đạt ở trình độ tương đương.

Các chứng chỉ này có giá trị sử dụng trong hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Ngoài ra, thủ trưởng cơ quan đào tạo quy định môn ngoại ngữ và trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo trên cơ sở yêu cầu của chương trình đào tạo.

Thí sinh thi tuyển đào tạo trình độ đồ án thạc sĩ chuyên ngành ngoại ngữ phải dự thi ngoại ngữ thứ hai do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Dự thảo Thông tư trên được thông qua sẽ áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh đào tạo luận văn trình độ thạc sĩ ngoại ngữ tháng 2/2010.