Gỗ Trắc đỏ Nam Phi :79:
Gỗ xẻ (1000 m3 ) dài từ 2=>4 m dày 10cm trở lên Quy cách : 20-25cm chiếm 8% 30-34cm chiếm 52% 36-46cm chiếm 40% Gỗ tròn ( 380 m3 ) dài từ 2=>4 m Quy cách : Đường kính
18 -24cm 10% (+/- 3%)
25 - 34cm 60% (+/- 3%) 35 - 46cm 30% (+/- 3%) Đồng giá 140triệu/m3 có chiết khấu hoa hồng cho người giới thiệu
Tt cả đu có giy t hp pháp ,đy đủ ,hàng có
sn trong TP có thể đi xem không cn đt cọc ,bao vận chuyển trong TP.HCM (20km) Duy 0 9 0 8 5 6 7 8 9 0 Phương 0 9 0 7 8 9 8 9 1 8
Vài hình ảnh tham khảo