Khi đăng ký hiện ra bảng thông báo sau, làm các bạn không đăng ký được:

General Error
SQL ERROR [ mysqli ]

Field 'user_thanked' doesn't have a default value [1364]

An SQL error occurred while fetching this page. Please contact the Board Administrator if this problem persists.
Lỗi này đã fix xong, bây giờ các bạn có thể đăng ký account một cách bình thường.
Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra.

Thân.