Nano Phước ThạnhNano Phước Thạnh, Hữu Long, An toàn á châu, Thiet bi dien Panasonic, Thiết Bị Điện

Nhà Máy Hóa Dầu Và Xơ Sợi Dầu Khí (PVTEX) - Hải Phòng
Ống thép luồn dây điện EMT
Đai nối kẽm IMC
Khớp nối EMT sắt dạng vít
Khớp nối EMT kẽm dạng xiết
Đầu nối EMT kẽm dạng xiết
Khớp nối EMT kẽm dạng vít
Đầu nối EMT kẽm dạng vít
Co cong EMT 90 độ
Ống thép luồn dây điện ren IMC
Đai chặn sắt IMC
Đầu nối ống EMT & ống mềm
Hộp thép vuông âm tường 4" cắt đáy [ 4 vít ở cạnh ]
Hộp nối ống trơn EMT 1 ngã
Đầu nối EMT sắt dạng vít
Co đúc trơn EMT 90 Độ
Co đúc T ren IMC
Co đúc T trơn EMT
Kẹp ống IMC có đế
Kẹp ống EMT có đế
Kẹp ống IMC không đế
Kẹp ống EMT không đế
Móc ống EMT
Đầu nối ống EMT & ống mềm kín nước
Hộp nối ống trơn EMT 2 ngã thẳng
Đai nối nhựa PVC cho ống IMC
Hộp nối ống trơn EMT 2 ngã vuông
Hộp nối ống trơn EMT 3 ngã
Hộp nối ống trơn EMT 4 ngã
Khớp nối ren IMC
Co cong ren IMC 90 độ
Đầu nối IMC kẽm kín nước
Hộp nối ống ren IMC - T
Hộp nối ống ren IMC - LL
Hộp nối ống ren IMC 1 ngã
Hộp nối ống ren IMC 2 ngã thẳng
Hộp nối ống ren IMC 2 ngã vuông
Hộp nối ống ren IMC 3 ngã
Hộp nối ống ren IMC 4 ngã
Hộp nối ống ren IMC - LB
Hộp nối ống ren IMC - LR
Hộp nối ống ren IMC - C
Hộp công tắc đơn nổi
Hộp công tắc đôi nổi
Hộp tròn nổi
Đầu giảm IMC
Ống thép luồn dây điện ren BS4568: Class 3
Hộp nối ống ren BS4568- 1 ngã
Hộp nối ống ren BS4568- 2 ngã thẳng
Hộp nối ống ren BS4568- 2 ngã vuông
Hộp nối ống ren BS4568- 3 ngã
Hộp nối ống ren BS4568- 4 ngã
Khớp nối ren BS4568
Co đúc ren BS4568- 90 Độ
Co đúc ren IMC 90 Độ
Co đúc T ren BS4568
Đai nối thau - BS4568
Kẹp ống BS4568 có đế
Đai chặn sắt BS4568
Dụng cụ bẻ ống thép BS4568
Dụng cụ bẻ ống thép EMT
Dụng cụ bẻ ống thép IMC
Dụng cụ bẻ ống thép JIS C 8305 E
Ống thép luồn dây điện trơn JIS C 8305-Loại E
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 1 ngã
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 2 ngã thẳng
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 2 ngã vuông
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 3 ngã
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 4 ngã
Khớp nối trơn sắt dạng vít JISC 8305-E
Co đúc trơn JIS C8305-E 90 Độ
Co đúc T trơn JISC8305-E
Kẹp ống JISC8305-E có đế
Kẹp ống JISC8305-E không đế
Ống ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Đầu nối ống mềm dạng kẹp
Đầu nối ống mềm kín nước
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC dầy
Đầu nối ống EMT & ống mềm dạng kẹp
Đầu nối ống ren IMC & ống mềm kín nước
Đầu nối ống JISC8305-E dạng vít (Sắt)
Hộp thép vuông âm tường 4" (2 vít ở góc)
Hộp thép vuông âm tường 4" (4 vít ở cạnh)
Hộp Bát Gíac âm tường 4"
Hộp công tắc đơn âm tường
Hộp công tắc vuông âm tường (BS4662)
Hộp chữ nhật âm tường đôi (BS4662)
Hộp nối trung gian
Tán thanh C lò xo
Nắp hộp vuông âm tường
Nắp Bát Gíac âm tường
Ty ren mạ kẽm
Kẹp Clevis
Kẹp treo ống
Kẹp ống với Thanh C
Kẹp xà gồ - Kiểu cá sấu
Kẹp treo với kẹp C kiểu cá sấu
Kẹp ống bát bí
Kẹp xà gồ gang
Kẹp U
Kẹp xà gồ HB2
Kẹp treo ống với ty ren
Thanh C không đục lỗ
Thanh C có đục lỗ
Hộp bát giác âm tường 4" cắt đáy
Kẹp treo ống dạng K
Kẹp giữ ống Omega
Kẹp xà gồ D
Kẹp L
Kẹp Z
Kẹp C Trong
Kẹp C Ngoài
Kẹp Lỗ Vuông
Chèn Cột Cho Thanh C
Kẹp U Đơn
Kẹp U Đôi
Kẹp UJ Đơn
Kẹp UJ Đôi
Long Đền Vuông
Nối Phẳng 2H
Nối Phẳng Song Song 2H
Nối Phẳng 3H
Nối Phẳng 4H
Nối Phẳng 5H
Nối Phẳng Góc 2H
Nối Phẳng Góc 3H
Nối Phẳng Vuông 3H
Nối Phẳng Vuông 4H
Nối Phẳng Ngã 3 3H
Nối Phẳng Ngã 4 5H
Nối Đệm Phẳng 3H
Nối Đệm Phẳng 4H
Nối Đệm Ngã 3 3H
Nối Đệm Ngã 3 4H
Nối Đệm Ngã 3 5H
Nối Đệm Ngã 4 7H
Nối Góc Vuông 2H
Nối Góc Vuông Ngang 3H
Nối Góc Vuông Đứng 3H
Nối Góc Vuông 4H
Nối Đệm Vuông 3H
Nối Đệm Vuông 4H
Nối Đệm Góc
Nối Cánh Vuông 4H
Nối Cánh Vuông 6H
Nối Cánh Thẳng 5H
Nối Cánh Thẳn 8H
Nối Cánh Ngã 3 9H
Kẹp Kiểu Z 3H
Kẹp Kiểu U 5H
Nối Ghép C - Channel 4H
Kẹp Móc C - Channel 4H
Giá Đỡ Đơn
Giá Đỡ Đôi
Chân Chống Đơn 3H
Chân Chống Đơn 6H
Chân Chống Đôi 4H
Chân Chống Đôi 8H
Nối Đệm Góc
KHÁCH SẠN NIKKO SAI GON
SÂN BAY BUÔN MÊ THUỘT
Nhà Máy Hóa Dầu Và Xơ Sợi Dầu Khí (PVTEX) - Hải Phòng
EMT Steel Conduit
IMC Zinc Bushing
EMT Steel Screw Coupling
EMT Compression Zinc Coupling
EMT Connectors Compression Zinc
EMT Screw Zinc Coupling
EMT Screw Zinc Connector
EMT 90D Radius Elbow
IMC Steel Conduit
IMC Steel clock nut
Combination coupling EMT to Flexible conduit
Hộp thép vuông âm tường 4" cắt đáy [ 4 vít ở cạnh ]
Junction screwed box -1 way
EMT Steel Screw Connectors
EMT Inspection Screwed Elbow
IMC Inspection Threaded Tee
EMT Inspection Screwed Tee
Saddle with base for IMC conduit
Saddle with base for EMT conduit
Saddle without base for IMC conduit
Saddle without base for EMT conduit
EMT Strap
Water-proof combination coupling EMT to Flexible conduit
Junction screwed box- 2 ways through
IMC PVC Bushing
Junction screwed box- 2 ways angle
Junction screwed box- 3 ways
Junction screwed box- 4 ways
IMC Steel Coupling
IMC 90D Steel Radius Elbow
IMC Watertight Zinc hub
IMC Threaded conduit body T
IMC Threaded conduit body LL
IMC Junction threaded box -1 way
IMC Junction threadeded box- 2 ways through
IMC Junction threadeded box- 2 ways Angle
IMC Junction threaded box -3 ways
IMC Junction threaded box -4 ways
IMC Threaded conduit body LB
IMC Threaded conduit body LR
IMC Threaded conduit body C
IMC Weather-proof Swicth box (1 Gang)
IMC Weather-proof Switch box (2 Gangs)
IMC Weather-proof Circular box
IMC reducer
BS4568 Steel Conduit
BS4568 Junction threaded box -1 way
BS4568 Junction threaded box -2 way through
BS4568 Junction threaded box -2 way Angle
BS4568 Junction threaded box -3 ways
BS4568 Junction threaded box -4 ways
BS4568 Steel Coupling
BS4568 Inspection Threaded Elbow
IMC Inspection Threaded Elbow
BS4568 Inspection Threaded Tee
BS4568 Brass male bushing
Saddle with base for BS4568 conduit
BS4568 Steel Clocknut
BS4568 Conduit Bender
EMT Conduit Bender
IMC Conduit Bender
JIS C 8305 E Conduit Bender
JIS C8305 E Steel Conduit
JISC 8305-E Junction screwed box -1 way
JISC 8305-E Junction screwed box- 2 ways through
JISC 8305-E Junction screwed box- 2 ways Angle
JISC 8305-E Junction screwed box- 3 ways
JISC 8305-E Junction screwed box- 4 ways
JISC 8305-E Set Screw Coupling (Steel)
JIS C8305-E Inspection Screwed Elbow
JISC8305-E Inspection Screwed Tee
Saddle with base for JISC8305-E conduit
Saddle without base for JISC8305-E conduit
Flexible Steel conduit
Flexible Steel conduit with PVC coating
BX-Flexible connector
Liquid-Tight Flexible connector
Liquid-Tight Flexible Conduit
Combination coupling EMT to Flexible conduit
Combination coupling IMC conduit to Liquid tight Flexible conduit
JISC8305-E Steel Screw Connectors
4" Square box ( 2 screwed at the corners)
4" Square box ( 4 screwed at sides)
4" Octagon Box
Switch box
Square box 3"- Single Gang (BS4662)
Rectangular box -Double gangs( BS4662)
Pull Box
Long Spring Nut
Cover of Square box
Cover of Octagon box
Thread Rod (Galvanized)
Clevis Hanger
Pipe Hanger
Strut Clamp
Beam Clamp
Applicable Hanger
Pipe Loop Hanger
Iron Beam Clamp
U Bolt
Beam Clamp (Steel)
Conduit Clamp with Thread Rod
C-Channel
Slotted C-Channel ( www.giconduit.com )