An phucAn phuc,An phúc,Arrowpipe,SMARTUBE,STEEL CITY,ERICO,Caddy,Panasonic
Nhà Máy Hóa Dầu Và Xơ Sợi Dầu Khí (PVTEX) - Hải Phòng
Ống thép luồn dây điện EMT
Đai nối kẽm IMC
Khớp nối EMT sắt dạng vít
Khớp nối EMT kẽm dạng xiết
Đầu nối EMT kẽm dạng xiết
Khớp nối EMT kẽm dạng vít
Đầu nối EMT kẽm dạng vít
Co cong EMT 90 độ
Ống thép luồn dây điện ren IMC
Đai chặn sắt IMC
Đầu nối ống EMT & ống mềm
Hộp thép vuông âm tường 4" cắt đáy [ 4 vít ở cạnh ]
Hộp nối ống trơn EMT 1 ngã
Đầu nối EMT sắt dạng vít
Co đúc trơn EMT 90 Độ
Co đúc T ren IMC
Co đúc T trơn EMT
Kẹp ống IMC có đế
Kẹp ống EMT có đế
Kẹp ống IMC không đế
Kẹp ống EMT không đế
Móc ống EMT
Đầu nối ống EMT & ống mềm kín nước
Hộp nối ống trơn EMT 2 ngã thẳng
Đai nối nhựa PVC cho ống IMC
Hộp nối ống trơn EMT 2 ngã vuông
Hộp nối ống trơn EMT 3 ngã
Hộp nối ống trơn EMT 4 ngã
Khớp nối ren IMC
Co cong ren IMC 90 độ
Đầu nối IMC kẽm kín nước
Hộp nối ống ren IMC - T
Hộp nối ống ren IMC - LL
Hộp nối ống ren IMC 1 ngã
Hộp nối ống ren IMC 2 ngã thẳng
Hộp nối ống ren IMC 2 ngã vuông
Hộp nối ống ren IMC 3 ngã
Hộp nối ống ren IMC 4 ngã
Hộp nối ống ren IMC - LB
Hộp nối ống ren IMC - LR
Hộp nối ống ren IMC - C
Hộp công tắc đơn nổi
Hộp công tắc đôi nổi
Hộp tròn nổi
Đầu giảm IMC
Ống thép luồn dây điện ren BS4568: Class 3
Hộp nối ống ren BS4568- 1 ngã
Hộp nối ống ren BS4568- 2 ngã thẳng
Hộp nối ống ren BS4568- 2 ngã vuông
Hộp nối ống ren BS4568- 3 ngã
Hộp nối ống ren BS4568- 4 ngã
Khớp nối ren BS4568
Co đúc ren BS4568- 90 Độ
Co đúc ren IMC 90 Độ
Co đúc T ren BS4568
Đai nối thau - BS4568
Kẹp ống BS4568 có đế
Đai chặn sắt BS4568
Dụng cụ bẻ ống thép BS4568
Dụng cụ bẻ ống thép EMT
Dụng cụ bẻ ống thép IMC
Dụng cụ bẻ ống thép JIS C 8305 E
Ống thép luồn dây điện trơn JIS C 8305-Loại E
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 1 ngã
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 2 ngã thẳng
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 2 ngã vuông
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 3 ngã
Hộp nối ống trơn JISC 8305-E 4 ngã
Khớp nối trơn sắt dạng vít JISC 8305-E
Co đúc trơn JIS C8305-E 90 Độ
Co đúc T trơn JISC8305-E
Kẹp ống JISC8305-E có đế
Kẹp ống JISC8305-E không đế
Ống ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Đầu nối ống mềm dạng kẹp
Đầu nối ống mềm kín nước
Ống ruột gà lõi thép bọc PVC dầy
Đầu nối ống EMT & ống mềm dạng kẹp
Đầu nối ống ren IMC & ống mềm kín nước
Đầu nối ống JISC8305-E dạng vít (Sắt)
Hộp thép vuông âm tường 4" (2 vít ở góc)
Hộp thép vuông âm tường 4" (4 vít ở cạnh)
Hộp Bát Gíac âm tường 4"
Hộp công tắc đơn âm tường
Hộp công tắc vuông âm tường (BS4662)
Hộp chữ nhật âm tường đôi (BS4662)
Hộp nối trung gian
Tán thanh C lò xo
Nắp hộp vuông âm tường
Nắp Bát Gíac âm tường
Ty ren mạ kẽm
Kẹp Clevis
Kẹp treo ống
Kẹp ống với Thanh C
Kẹp xà gồ - Kiểu cá sấu
Kẹp treo với kẹp C kiểu cá sấu
Kẹp ống bát bí
Kẹp xà gồ gang
Kẹp U
Kẹp xà gồ HB2
Kẹp treo ống với ty ren
Thanh C không đục lỗ
Thanh C có đục lỗ
Hộp bát giác âm tường 4" cắt đáy
Kẹp treo ống dạng K
Kẹp giữ ống Omega
Kẹp xà gồ D
Kẹp L
Kẹp Z
Kẹp C Trong
Kẹp C Ngoài
Kẹp Lỗ Vuông
Chèn Cột Cho Thanh C
Kẹp U Đơn
Kẹp U Đôi
Kẹp UJ Đơn
Kẹp UJ Đôi
Long Đền Vuông
Nối Phẳng 2H
Nối Phẳng Song Song 2H
Nối Phẳng 3H
Nối Phẳng 4H
Nối Phẳng 5H
Nối Phẳng Góc 2H
Nối Phẳng Góc 3H
Nối Phẳng Vuông 3H
Nối Phẳng Vuông 4H
Nối Phẳng Ngã 3 3H
Nối Phẳng Ngã 4 5H
Nối Đệm Phẳng 3H
Nối Đệm Phẳng 4H
Nối Đệm Ngã 3 3H
Nối Đệm Ngã 3 4H
Nối Đệm Ngã 3 5H
Nối Đệm Ngã 4 7H
Nối Góc Vuông 2H
Nối Góc Vuông Ngang 3H
Nối Góc Vuông Đứng 3H
Nối Góc Vuông 4H
Nối Đệm Vuông 3H
Nối Đệm Vuông 4H
Nối Đệm Góc
Nối Cánh Vuông 4H
Nối Cánh Vuông 6H
Nối Cánh Thẳng 5H
Nối Cánh Thẳn 8H
Nối Cánh Ngã 3 9H
Kẹp Kiểu Z 3H
Kẹp Kiểu U 5H
Nối Ghép C - Channel 4H
Kẹp Móc C - Channel 4H
Giá Đỡ Đơn
Giá Đỡ Đôi
Chân Chống Đơn 3H
Chân Chống Đơn 6H
Chân Chống Đôi 4H
Chân Chống Đôi 8H
Nối Đệm Góc
KHÁCH SẠN NIKKO SAI GON
SÂN BAY BUÔN MÊ THUỘT( www.giconduit.com )