tình hình là có 1 đứa send cho mình dòng nà mà mình hok hỉu. ai giúp dùm mình với. cám ơn nhìu

watashitchi, otagai ni, sudi de su ka