Vì lí do cá nhân xin phép admin/mod xóa giúp tài khoản và những bài viết của mình. Cảm ơn!