Vì lí do cả nhân mình xin phép admin xóa giúp mình tài khoản và tất cả bài viết của mình, cảm ơn!