Tư vấn thành lập công ty Offshor
Tư vấn thành lập công ty Offshore
Tại các Quốc gia,vùng lãnh thổ ưu đãi thuế
BVI, Belize, Hong Kong, Brunei...
Công cụ kinh doanh không thể thiếu cho các doanh nghiệp vừa & các tập đoàn lớn tiện lợi cho các hoạt động:
XNK 3 bên
Xây dựnng,
Đầu tư
Thuê tài chính
Bất động sản
Thương mại nội địa
Bảo hiểm
Mua bán cổ phiếu
Ngân hàng
Đăng ký tàu bè


  • Hàng năm chỉ đóng phí 1 lần
  • Sở hữu tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới
  • Sở hữu thẻ tín dụng tên cty bất kỳ ngân hàng nào
  • Tối ưu hoá các loại thuế trong khuôn khổ luật pháp Quốc tế
  • Không phải báo cáo thuế hàng năm


Chi tiết liên hệ:
Tel: +84 8 3849 38 23 Fax: +84 8 3949 16 03