Lâu lâu thu âm vài bài nghe chơi,chém nhẹ tay nha mọi người,...:))
http://www.youtube.com/watch?v=WjP0p...awz5I0uSF7Gd8S
http://www.youtube.com/watch?v=CIw5y...he52B9ZtfKKSZx
http://www.youtube.com/watch?v=Ce1Yr...tAdX8bAVA1GVxb