@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@
@@Biệt thự Vân Canh Hud @ Liền kề Vân Canh HudCam kết giá tốt nhất thị trường @ [email protected]@


Chúng tôi tự hào là đơn vị phân phối chính các dự án khu đô thị mới tại Hà Nội. Đặc biệt là khu đô thị mới Vân canh hud, Hà Nội, với giá cả tốt nhất thị trường.

Biệt thự: BT07, BT08, BT09, BT10, BT15,...

Liền kề: LK27, LK34, LK38, LK39, LK40, LK42...Diện tích: 100m­2, 110m2, 150m2, 200m2, 300m2,... đường rộng từ 11.5m2 – 30m2

Giá gốc : từ 22 đến 30.6tr/m2

Giá bán biệt thự: từ 34.5tr/m2 – 38.3tr/m2 (đã bao gồm VAT và Xây thô)

Giá bán liền kề: từ 40.5tr/m2 – 47tr/m2 (đã bao gồm VAT và Xây thô)Thông tin chi tiết liên hệ :Phụ trách dự án : Mr.Thắng - 0908358222@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@
@@Biệt thự Vân Canh Hud @ Liền kề Vân Canh HudCam kết giá tốt nhất thị trường @ [email protected]@


Chúng tôi tự hào là đơn vị phân phối chính các dự án khu đô thị mới tại Hà Nội. Đặc biệt là khu đô thị mới Vân canh hud, Hà Nội, với giá cả tốt nhất thị trường.

Biệt thự: BT07, BT08, BT09, BT10, BT15,...

Liền kề: LK27, LK34, LK38, LK39, LK40, LK42...Diện tích: 100m­2, 110m2, 150m2, 200m2, 300m2,... đường rộng từ 11.5m2 – 30m2

Giá gốc : từ 22 đến 30.6tr/m2

Giá bán biệt thự: từ 34.5tr/m2 – 38.3tr/m2 (đã bao gồm VAT và Xây thô)

Giá bán liền kề: từ 40.5tr/m2 – 47tr/m2 (đã bao gồm VAT và Xây thô)Thông tin chi tiết liên hệ :Phụ trách dự án : Mr.Thắng - 0908358222@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@

@@ [email protected]ệt thự vân canh hud @ liền kề vân canh [email protected] BT van canh hud @ Lien ke van canh hud @ [email protected]@