Hi all,

Tối nay, ai rảnh rổi đi xem phim, cafe nhe! Minh o gan CT Plaza o Sân Bay! LH:khong mot sau tam nam khong 555khong chin! Rất vui! Minh 25t!