Có phần mềm chơi đàn trên pc mọi người chỉ e với. với phần mềm quay clip màn hình luôn.
Cám ơn ad và mọi người