Mưa bUồN...
lại mưa đã là mùa mưa thứ mấy đi ngnag wa đời tôi...
không thể nào đếm đc...
nhưng
có lẽ mùa mưa này sẽ lạnh nhất....
đối vs iem...
khog kòn ai ở bên cạnh
g/đ không ai wan tâm
bạn bè
chẳng ai có thể sẽ chia...
tại sao...
bây h` iem lại đi dưới mưa...
phải chăng
những kỷ niệm ngày ấy...
chỉ có ở những cơn mưa.
dưới mưa có ianh...
che chở cho iem
miss ianh
nhưng chẳng bík làm sao....
thôi thì
để mưa cuốn trôi đi tất cả...
cuốn đi những
giọt
nước mằt
khóc nhớ về ianh...
xa rồi bao kỷ niệm thân thương...
và cầu mong anh
sẽ có những tháng ngày v/v
mIsS u 4vever....!