Em có chuyện nên mong AD xóa hộ em bài viết và tài khoản với ạ . Em cảm ơn