ANH - TRĂNG - EM

Anh ngỏ lời yêu em.

Vào một đêm trăng sáng.

Bởi vầng trăng cũng biết.

Nên tròn trước đêm rằm.

Em vui khi trăng tròn.

Chạnh lòng khi trăng khuyết.

Anh ơi ! Anh có biết.

Vầng trăng kia cũng buồn ?

Sao anh lại ngỏ lời.

Vào một đêm trăng khuyết ?

Để bây giờ hối tiếc.

Một vầng trăng không tròn.