Bơm chìm nước thải có tính năng thổi khí Bơm chìm dùng cho nước thải có thiết kế độc đáo kết hợp luôn cả máy thổi khí phục vụ cho các hệ thống sử lý nước thải Máy thổi khí Model LG dùng cho sử lý nước thải Máy thổi khí Model LG được sử dụng trong lĩnh vực sử lý nước thải, 0.00 VNĐ Máy thổi khí đặt cạn Máy thổi khí được sử dụng Trong hệ thống xử lý nước thải cần lưu lượng oxy cấp vào lớn, quá trình xử lý nước thải có hàm lượng BOD cao Máy thổi khí đặt cạn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải, khu công nghiệp Máy thổi khí , May bom khi Máy thổi khí đặt chìm Cung cấp khí và trộn khí cho xử lý nước thải trong bất kỳ nhà máy nào.