Tình hình là ngày mai mình lên sài gòn đến mùng 7 về! đang mún kiếm ai đó xin cái hẹn cafe. mong rằng tìm 1 nữa còn lại.
ten : Long
tuoi: 21
phone: 0 1228 113 227
minh la bot
nick mình : linh_khuyen0111