luchoang has reported a post.

Reason:
Nhờ admin xoá bài giùm mình
Post: Chịch đêm
Forum: Tìm bạn tình
Assigned Moderators: quyhu, Ly Hi, mposter

Posted by: luchoang
Original Content:
Tối nay có top nào muốn chịch không ạ? Out dổ hoặc có chỗ thì càng tốt. Tp Hồ Chí Minh nhé. Bot bear ạ