Mình muốn đăng ký tk vip, mình có gửi mail cho webmaster rồi nhưng chưa thấy hồi âm.
AD mr.google giúp mình với. Cảm ơn AD nhiều.