Dành tặng cho " Vũng Tàu mùng 4 tết của năm 2011 "

Thương anh, thương anh
Thương anh, thương anh vô cùng

<font size="4"><span style="color:#0000ff;"><em><strong><span style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 30px; background-color: rgb(255, 250, 230); ">


Sao chẳng đến cùng em
Cơn mưa đêm lạnh lắm
Không thể hát trong đêm vắng lặng
Em chỉ biết thương anh vô cùng

Anh hãy đến cùng em
Cơn mưa đêm lạnh lắm
Không thể nói khi anh im lặng
Em thầm nhắc tên anh trong lòng

Gọi anh
Gọi anh

Gọi anh giữa mùa đông giá lạnh
Để nghe sớm mùa xuân bừng sáng
Gọi anh lúc hè sang nắng đổ
Để nghe sớm mùa thu đầy gió
Thương anh, thương anh
Thương anh, thương anh vô cùng
Thương anh, thương anh
Thương anh vô cùng