:c3: Xin lỗi trước vì đây là BOX ý kiến nên các bạn đừng chém mình nhé , hay DOSS diễn đàn của mình.
Trước hết tại sao ra đời QueerClick Việt Nam (Viết tắt là QC VN)
Tại sao mình đặt tên QC VN :
-> Vì mình đã xem Webiste Đoạt giải của QueerClick.Com của nước ngoài , nên mình nghĩ sẽ
đặt tên thêm phần sau của QC là Việt Nam.
Tiêu điễm hay đặc điễm của QC Việt nam :
- Logo : QC - Giới thiệu QC VN
- Forum Free
- Đăng kí khỏi kích hoạt Email
- Giao diện Diễn đàn : Skin 2 trong 1 , màu chủ đạo màu xanh
- Tuyễn 10 Admin - Tuyễn 15 Smod và mod - Tuyễn 13 CTV
- Admin và BQT dễ dãy
- Cập nhật trên QC việt nam
Truy cập : // queerclickvn.taro.tv

BQT QC VN muốn admin việt boy - liên kết giữa 2 bên
- Xin admin và anh em trong việt boy có thể xem xét lại