Cu đẹp, tui khoái cu thế này.
p/s: nay buồn buồn đi kiếm post cũ coi hình