Nghe nói hồ này đóng cửa rồi mà nhỉ? Mấy bạn chuyển sang đi hồ nào vậy