Dear admin,
Nhờ admin xóa giúp 2 bài đã đăng của chính mình bên dưới.
Thank you.

https://www.yeucontrai.com/showthrea...gay-07-04-2018
https://www.yeucontrai.com/showthrea...-v%C3%A0-07-04