Mình gym ở bên phòng Gym Tân Bình khu Bàu Cát được gần 2 tháng rồi, cho hỏi có đồng môn sư huynh đệ cùng hệ phái nào tập ở đây ko? để còn nhận mặt bè lũ