Con người ai biết được
Cái gì đến trước ,cái gì đến sau
Nó cũng chặn ngõ đón rào
Mà sao vẫn ế ..hỏi sao dị kỳ ?

Nó hỏi Duy :
" Mày giúp tao với !Sống dầy hòai sao ?"
Duy cười :
"cái thằng tào lao .
chuyện gì nó đến !ôi dào ..lo chi !?"

Ngày hôm qua nó đi
Ngày hôm nay Duy lại ly bì ....nhớ thương
Nó xa quê hương
Duy ta suy nghỉ ....con đường gian nan!

Ế hàng !
Nó bảo ế hòan tòan Duy ơi !
Duy cười !Ráng 3 năm trời
Duy tao sẽ đợi....ế thời gì lo ?

Qua bển ,xin chớ buồn so
Lo làm giỏi việc..tốt cho mi mà
Ế thì nhớ tao nha
Khi nào có ghệ...Duy ta khao liền

Nó đi !Duy thấy muộn phiền
Ế tòan tập 1 miền nhớ nhung